Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Proměny zámeckého návrší v čase

5. 10. 2014 - 5. 11. 2014

Cyklus archeologických přednášek o vykopávkách na zámeckém návrší v Litomyšli.

Téměř tři roky probíhaly v prostoru zámeckého návrší rozsáhlé archeologické výzkumy, a to v rámci revitalizace zámeckého návrší a revitalizace Regionálního muzea v Litomyšli. Výzkumy spojené s revitalizací zámeckého návrší, konkrétně na nádvoří zámku, v bývalé stáji a kočárovně, v zámeckém parku, předzámčí, piaristické koleji i v kostele Nalezení sv. Kříže realizovala firma Labrys, o.p.s. (přednášky Mgr. Milana Kuchaříka). Na revitalizaci muzea spolupracovalo Východočeské muzeum v Pardubicích a Regionální muzeum v Litomyšli (přednášky Mgr. Jany Němcové a Mgr. Miroslavy Cejpové). Tyto archeologické výzkumy přispívají novými poznatky k dosavadním znalostem o historii tohoto prostoru.


Některé poznatky jsou překvapivé – např. objev kostela sv. Klimenta či rozsah a množství zachovaných archeologických situací (relikty Horního města, komunikace a pohřebiště). Překvapivé je i stáří nálezů, podařilo se zachytit situace nejen z období baroka, renesance, středověku a doby hradištní, ale i stopy pravěkého osídlení. Výzkumy si vyžádaly i mezioborovou spolupráci – stavebně historický průzkum (přednáška Mgr. Bohdana Šedy), antropologický rozbor (přednášky Mgr. Petry Spěváčkové a Mgr. Marcely Horákové), dendrochronologické datování, archeobotanické analýzy, 3D scanování apod.

První přednáška cyklu proběhne v neděli 5. 10. 2014 a následující budou probíhat vždy ve středu v 17:30 v přednáškovém sále Regionálního muzea v Litomyšli. Vstupné 40 Kč. Srdečně zveme, opravdu je o čem přednášet...

Stavební vývoj zámeckého návrší v Litomyšli
Mgr. Bohdan Šeda, neděle 5. 10. 2014 ve 14:00
První přednáška cyklu Vás seznámí se stavebně historickým vývojem a rekonstrukcí podoby zástavby v daném prostoru v době románské, vrcholně gotické, renesanční a barokní.

Poodhalená tajemství zámeckého návrší I.
Mgr. Milan Kuchařík, středa 8. 10. 2014 v 17:30
Další dvě přednášky budou prezentovat výsledky rozsáhlých výzkumů firmy Labrys, o.p.s. v zámeckém areálu, v předzámčí, piaristické koleji a přilehlém kostele.Poodhalená tajemství zámeckého návrší II.
Mgr. Milan Kuchařík, středa 15. 10. 2014 v 17:30Od barokních záchodků přes renesanční haltýře, středověkou komunikaci až po stopy pravěkého osídlení
Mgr. Jana Němcová, středa 22. 10. 2014 v 17:30
V pořadí čtvrtá přednáška přinese informace o zkoumaných situacích v prostoru bývalého dvorku čajovny a v ulicích pod RML. Tady se podařilo odkrýt situace z období pravěku (jordanovská kultura), relikty středověké komunikace, renesanční haltýře (unikátní dochování organického materiálu) a soustavu septiků související s piaristickým gymnáziem.Středověký hřbitov kolem kostela sv. Klimenta. Výsledky antropologického výzkumu.
Mgr. Petra Spěváčková a Mgr. Marcela Horáková, středa 29. 10. 2014 v 17:30
Pátá přednáška představí soubory kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova kolem sv. Klimenta. Posluchači se seznámí s průběhem terénní exkavace kosterních nálezů i s výsledky následného laboratorního zkoumání.


Záchranný archeologický výzkum před budovou Regionálního muzea v Litomyšli (v prostoru Horního města a středověkého pohřebiště)
Mgr. Miroslava Cejpová, středa 5. 11. 2014 v 17:30
Cyklus zakončí přednáška týkající se výzkumu v prostoru před budovou muzea, kde byly v unikátním rozsahu odkryty relikty zástavby z pozdně středověkého Horního města, středověká komunikace a část pohřebiště. Přednáška Vás seznámí i s některými laboratorně zpracovanými archeologickými nálezy. Těžiště přednášky bude v popisu plochy, která byla v rámci stavebních prací zcela odtěžená, tedy nenávratně zničená.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook