Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Atelier Štěpán / Doteky

5. 10. 2019 - 3. 11. 2019

Výstava představí práci architektů Marka a Vandy Štěpánových a jejich ateliéru, který se specializuje na sakrální architekturu. Oceňovaný autor realizoval v Litomyšli rekonstrukci piaristického kostela. K jeho nejznámějším dílům patří kostel sv. Václava v Sazovicích, který byl zařazen mezi deset nejlepších staveb na světě za rok 2017.

„Jsem architekt a hmota a její dotek je pro mne prostředkem tvoření a zkoumání. Dotekem se hmoty uvádějí v pohyb, mění se jejich energie, jsou na začátku chemické reakce. Dotek každé dvojice je známkou napětí. Nejznámějším dotekem v umění je Michelangelovo stvoření Adama, kdy ukazováčky obou postav – Boha Otce a Adama – jsou v poloze přesně před setkáním. Velmi intenzivní přicházející krátký okamžik, ve kterém Adam dostane život.

Dotek je spojený s hmatovým vjemem, může být ale i jiný. Třeba milostný, emocionální nebo symbolický. Dotek může symbolizovat propojení či akt předání, poselství. Třeba pasování na rytíře, kdy se král dotýká svým mečem ramene pasovaného hrdiny a tímto dotekem nabývá abstraktní akt reálného rozměru – je symbolický a zároveň jasný. Je to akt předání práv a povinností, který se letmým dotekem stvrzuje. Totéž můžeme sledovat při vkládání rukou při biřmování a kněžských slibech. Předávání, přenos a poselství, které se odvíjí nepřetržitě už dvě tisíciletí od Ježíše. Skrývá se v něm něco za hranicí hmotné skutečnosti. Dotek má tedy v našem vnímání veliký význam, který se z přirozeného přenáší do symbolického. I záznam myšlenky, rukou psaný text, vzniká na hrotu tužky běžící po papíře.

Dotek je i tématem výstavy ilustrovaný na stavbách – hymnus viva a memento mori (chvalozpěv života a pamatuj na smrt).“

(Ing. arch. Marek Štěpán)

 

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4. října v 17.00 hodin v prostorách Regionálního muzea v Litomyšli. Navštívit výstavu bude možné do 3. listopadu.

 Kostel sv. Václava v Sazovicích

Doprovodný program výstavy Atelier Štěpán / Doteky

Komentovaná prohlídka výstavy a piaristického kostela s architektem Markem Štěpánem

sobota 5. října v 10.00 hodin

Výstavou a následně piaristickým kostelem Nalezení sv. Kříže v Litomyšli nás provede člověk nejpovolanější – architekt Marek Štěpán, autor nedávné celkové obnovy tohoto monumentálního chrámu.

Na komentovanou prohlídku není nutné objednání předem, vstupné zdarma (po zaplacení standardní vstupenky na výstavu).

 

Architektem kostela – výtvarná dílna pro děti

neděle 6. října ve 14.00 hodin

V neděli 6. října ve 14.00 hodin vás zveme na výtvarný workshop pro děti i dospělé na téma „Architektem kostela“. Dílna se uskuteční v autentickém prostředí piaristického kostela Nalezení sv. Kříže pod vedením architektky Vandy Štěpánové. Ať jste malí, nebo velcí, přijďte vyzdobit kostel. Chybí nám lustry, sochy, obrazy, vitráže, nábytek. A to vše v měřítku 1: 20.

Na dílnu není nutné objednání předem, vstup volný. Dílna je pořádaná Zámeckým návrším p.o. a Regionálním muzeem v Litomyšli.

 

 

Výstava a její doprovodný program je součástí celoměstského projektu oslav Světového dne architektury ve dnech 4. – 7. října 2019, v Litomyšli již tradičně nazvaného ArchiMyšl.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook