Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

"Náš" Zdeněk Nejedlý
Beseda o nové knize Jiřího Křesťana

10. 3. 2013

V neděli 10. března v 15.00 hodin se v malém sále Smetanova domu v Litomyšli uskuteční diskuse nad knihou PhDr. Jiřího Křesťana, CSc. pojednávající o Zdeňku Nejedlém (1878–1962), litomyšlském rodákovi, historikovi, muzikologovi a komunistickém politikovi, který patří k nejkontroverznějším postavám našich novodobých dějin.

V neděli 10. března v 15.00 hodin se v malém sále Smetanova domu v Litomyšli uskuteční diskuse nad knihou PhDr. Jiřího Křesťana, CSc. pojednávající o Zdeňku Nejedlém (1878–1962), litomyšlském rodákovi, historikovi, muzikologovi a komunistickém politikovi, který patří k nejkontroverznějším postavám našich novodobých dějin. Mezi diskutujícími hosty zasednou vedle autora knihy také profesor Karlovy univerzity Petr Čornej a místní vědecká kapacita PhDr. Milan Skřivánek. Organizátory debaty jsou vedle Regionálního muzea v Litomyšli také Nakladatelství Paseka, Národní archiv a Město Litomyšl.


Pokud si můžeme vypůjčit slova Petra Čorneje, jednoho z lektorů publikace, je Křesťanovo dílo „nejpodrobnější, nejobsáhlejší, faktograficky nejspolehlivější a nepochybně nejlepší biografií Zdeňka Nejedlého.“ Podle jeho dobrozdání je v rámci české historiografie tato kniha bez nadsázky událostí.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook