Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Od adventu po Tři krále

28. 11. 2017 - 21. 1. 2018

Víte, co se dělo v minulosti na svatou Kateřinu? Že kromě Mikuláše s čertem a andělem obcházely vesnice i Mikulášské průvody s mnohem více maskami? Že chodily Lucky a Barborky? Máte rádi vánoční betlémy a těšíte se na dárky pod stromečkem? Přijďte sváteční čas strávit do muzea na výstavu připomínající tradiční obyčeje adventního a povánočního období se zaměřením na Litomyšlsko.

Srdečně vás zveme také na vernisáž výstavy, která se uskuteční v neděli 26. listopadu 2017 od 14 hodin v přednáškovém sále muzea. S tradičními lidovými tanci a vánočními zpěvy vystoupí dětský folklorní soubor Heblata při ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli.

Tříkrálové zvyky, kresba Jarolíma Štantejského

 

Doprovodný program pro školky, školy, školní družiny a širokou veřejnost

 

Procházka výstavou

Formou komentované prohlídky s lektorem se děti, ale i dospělí, podrobněji seznámí s tradičními obyčeji adventního a povánočního období. Pojetí prohlídky je vhodné pro dospělé i děti (bude přizpůsobeno věku dětských návštěvníků).

Cílová skupina: Žáci mateřských, základních a středních škol, školní družiny, dospělí návštěvníci (skupiny).

Délka programu: Dle časových možností účastníků, 30–45 minut.

Termín: Prohlídky s lektorem si prosím rezervujte nejpozději do 19. prosince 2017, bez lektora kdykoliv. Rezervaci preferujeme na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz nebo u průvodců na čísle 461 615 287.

Vstupné: MŠ zdarma, žáci a studenti na permanentky vstup zdarma, žáci a studenti bez předplacené permanentky dle běžného ceníku, učitelé zdarma, návštěvníci dle běžného ceníku.

 

Zvykoslovné vánoční tvoření v ateliéru muzea

Součástí programu bude krátká prohlídka výstavy s povídáním k adventním zvykům a obyčejům, řemeslné a výtvarné tvoření. A co budeme tvořit? Zvykoslovné předměty jako jsou např. svět a ježci z jablíček, sladké vrkoče, třesolky… Ty byly pro děti nejen dárkem či ozdobou, ale hlavně hračkou a sladkým pamlskem. Program bude vždy aktuálně přizpůsoben věku malých návštěvníků a veden lektory z muzea.

Cílová skupina: Žáci mateřských, základních a středních škol, školní družiny.

Délka programu: 60–90 minut nebo dle časových možností účastníků.

Termín: Na program se prosím přihlaste minimálně týden předem, a to nejpozději do 19. 12. 2017. Rezervaci preferujeme na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz nebo u průvodců na čísle: 461 615 287.

Vstupné skupiny: MŠ 20 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 30 Kč; žáci škol bez předplacené permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva výstavy a lektor.

 

Procházka výstavou i zvykoslovné tvoření je provázáno s RVP: Člověk a jeho svět; Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a společnost; Umění a kultura – Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; doplňující vzdělávací obory

 

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní

 

Těšíme se na společné setkání a adventní naladění! Změna programu vyhrazena!

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook