Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Představení vzpomínkové knihy Anny Matičkové

29. 11. 2015

V neděli 29. listopadu 2015 v 15 hodin se v Regionálním muzeu v Litomyšli uskuteční představení knihy Anny Matičkové Jako zlatá zrnka v písku, kterou vydalo muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

Anna Matičková v roce 1977 věnovala Litomyšli na přání svého muže Josefa Matičky sbírku jeho obrazů a obrazů moderního českého umění, které jsou dnes významnou součástí sbírek Městské galerie Litomyšl.

PhDr. Anna Matičková, rozená Theinová (1897–1985), pocházela z litomyšlské židovské rodiny. Jako privatistka navštěvovala místní gymnázium a byla v roce 1917 první dívkou vůbec, která na něm odmaturovala. Její vzpomínková publikace podává široký vhled do života židovské rodiny na malém městě a osudů jejích příslušníků a příbuzných v širém okolí. Pojednává i o mnoha rodinných přátelích Matičkových, mezi které patřila plejáda českých spisovatelů a výtvarníků. V neposlední řadě je hluboce humanistickým poselstvím, které je schopno svou autenticitou oslovit i dnes všechny generace čtenářů. Kniha je doplněna čtyřmi desítkami fotografií z pozůstalosti manželů Matičkových a opatřena podrobným poznámkovým aparátem, který napomáhá hlubšímu objasnění popisovaných postav, míst a vyprávěných dějů. Grafická úprava publikace je dílem Jiřího Lammela.

Při příležitosti vydání knihy proběhne beseda s dvěma hosty. Prvním z nich je editor knihy PhDr. Zdeněk Karel Slabý,významný český spisovatel, literární kritik, hudební publicista a překladatel, který v roce 2009 obdržel za celoživotní práci s dětskou knihou hlavní cenu nakladatelství Albatros a v roce 2014 byl za svůj přínos literatuře pro děti a mládež oceněn Zlatou stuhou české sekce IBBY. Spolu s ním se besedy zúčastní profesor pražské právnické fakulty Václav Pavlíček, dlouholetý přítel Matičkových, který je naším předním znalce ústavního práva.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook