Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Škola a muzeum – místa edukačně podnětného setkávání

8. 2. 2016 - 9. 2. 2016

Aplikace metod zážitkové pedagogiky do školního vzdělávání

Seminář pro pedagogické i nepedagogické pracovníky muzeí a učitele základních a středních škol se zájmem o zážitkovou pedagogiku a muzejní edukaci v první linii (čtvrté celorepublikové setkání). Litomyšl 8.–9. února 2016.

Na vzniku a realizaci semináře se podílejí Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR v čele s její předsedkyní Mgr. Kateřinou Tomeškovou, Ph.D., Regionální muzeum v Litomyšli a Zámecké návrší p. o., Litomyšl.

Cílem semináře je představit výše zmíněné instituce jako plnohodnotná místa vzdělávání, která právem a plně zapadají do vzdělávacího systému. Jejich předností a výhodou je zajímavé prostředí, sbírkové předměty v muzejních expozicích a depozitářích, neobvyklé způsoby prezentace. Důležitou součástí tohoto vzdělávání je prožitek, na který jsme se zaměřili a který je důležitým a především obohacujícím prvkem pro všechny zúčastněné. Platí to nejen pro žáky a učitele, ale také pro lektory, kteří tak mohou ke své práci využít různé metody práce.

Plánovaný seminář je v českém muzejnictví prozatím ojedinělým počinem. Na jednom místě se spolu potkají muzejní edukátoři a učitelé, kteří nebudou jen pasivními posluchači, ale aktivními účastníky, diskutéry u kulatých stolů, a tím i spolutvůrci semináře. Učitelé a muzejníci budou společně procházet jednotlivé instituce, seznámí se s jejich činností a nabídkou. Pod vedením lektorů z obou organizací se seznámí s některými programy. Na "vlastní kůži" tak poznají zážitkovou pedagogiku v praxi a lépe si představí, co zažijí jejich žáci a studenti. Nastává zde další z klíčových momentů společného setkání, a to možnost diskutovat a domlouvat si další společnou spolupráci.

Věříme, že námi pořádaný seminář otevře nové cesty ke spolupráci muzeí, škol a příslušných krajských organizací.

Seminář se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové a starosty města Litomyšle Radomila Kašpara.

Program je ke stažení zde.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook