Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Spuštěna aplikace SBÍRKY RML ONLINE

17. 3. 2008

Dne 13.3.2008 byla spuštěna internetové aplikace, jejíž cílem je zpřístupnění základních informací o Sbírce Regionálního muzea v Litomyšli na internetu. Nejedná se pouze o souhrnné informace o jednotlivých fondech, resp. částech sbírky, jde především o údaje o všech sbírkových předmětech, a to formou internetové databáze.

Smyslem projektu je zkvalitnění služeb poskytovaných muzeem. Databáze přístupná na internetu umožňuje laické i odborné veřejnosti pohodlný, uživatelsky komfortní, časově a prostorově neomezený přístup k základním informacím o sbírkových předmětech spravovaných RML. Databáze obsahuje nejen textové údaje, ale rovněž vyobrazení jednotlivých předmětů (vyjma části archeologie a knihovny), jejichž úloha je pro představu o daném předmětu často nezastupitelná.
Zájemcům o sbírkové předměty RML může databáze sloužit do značné míry jako obdoba „klasických“ tištěných katalogů, ovšem na mnohem vyšší uživatelské úrovni. Obrovskou výhodou internetového katalogu je jeho komplexnost (prezentace kompletních fondů, nikoli jen vybraných „cenných“ předmětů), neustálá aktuálnost odpovídající reálnému stavu sbírky, snadné vyhledávání podle nejrůznějších kritérií a rovněž již zmiňovaná všestranná dostupnost (včetně dostupnosti finanční - internetový katalog je zdarma).
Projekt byl v RML systematicky připravován od roku 2004. Nyní je zpřístupněno 16 393 sbírkových předmětů z celkového počtu cca 70 000 sb. předmětů, jež má RML ve své správě. Přes náročnost přípravy textových a obrazových informací o předmětech bude ročně přibývat kolem pěti tisíc záznamů. Většina sb. předmětů, vyjma mnohatisícových kolekcí numizmatiky, fotografií a pohlednic by měla být v katalogu obsažena do pěti let.

SBÍRKY RML ONLINE

 

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook