Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Unikáty z doby Karla IV. v Litomyšli

15. 5. 2016 - 29. 5. 2016

Dne 14. května uplyne přesně 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. Za jeho vlády v letech 1346–1378 došlo k nebývalému politickému, hospodářskému i kulturnímu vzestupu českých zemí.

Karel IV. je známý jako zakladatel hradu Karlštejna, Nového Města pražského, Karlova mostu či pražské univerzity. K jeho významným počinům náleží rovněž založení biskupství v Litomyšli v roce 1344 v souvislosti s tehdejším povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Litomyšl se tím okamžitě povznesla mezi nejvýznamnější kulturní a politická centra v zemi. Nový biskup převzal majetky a sídlo dosavadního litomyšlského kláštera premonstrátů v místech dnešního zámku. Za biskupské vlády vznikaly první cechy, bylo posíleno právní postavení města. Panoval zde čilý stavební ruch, stará bazilika Panny Marie se proměňovala v gotickou katedrálu, přestavovala se i biskupská rezidence, město získalo hradby, měšťané vystavěli dnešní starou radnici (1418). Na okraji historického jádra byl založen augustiniánský klášter (1356), z něhož dodnes stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže, v nedalekém Tržku vyrostl klášter kartuziánů (1378).

Litomyšlské biskupství fakticky zaniklo za husitských válek v roce 1421. Během sedmdesáti sedmi let jeho existence se na biskupském stolci vystřídalo sedm mužů. K nejvýznamnějším patřili humanista a kancléř Karla IV. Jan ze Středy a Jan Železný, jeden z hlavních žalobců mistra Jana Husa na kostnickém koncilu.

Dobu Karla IV. a litomyšlského biskupství si připomeneme mimořádnou výstavou, na níž budou přestaveny unikátní listiny ze 14. století. Jejich vydavateli byli litomyšlští biskupové, zdejší premonstrátský a augustiniánský klášter či přímo císař Karel IV. Mimo jiné bude vystaven i rukopisný dokument Jana Welflina z Pomuku, který je dnes znám jako sv. Jan Nepomucký. Expozici doplní archeologické nálezy a speciálně pro tuto příležitost na základě kosterních pozůstatků rekonstruovaná podoba obličeje středověkého „Litomyšlana“.

Výstava bude veřejnosti přístupná od neděle 15. května. Z důvodu ochrany středověkých listin potrvá pouze dva týdny, do neděle 29. května. Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Komentované prohlídky pro veřejnost s autorem výstavy budou probíhat každé úterý, středu, sobotu a neděli vždy od 14 a 16 hodin. Není nutné se objednávat, prohlídka bude v ceně běžné vstupenky.

Komentované prohlídky pro školy budou probíhat ve všedních dnech dopoledne na základě předchozího objednání. Kontaktní osoba: Renata Kmošková, tel: 461 615 287, email: kmoskova@rml.cz.

Karel IV. na výřezu z Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, 1371–1378. © Národní galerie

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook