Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Veselé jarní tvoření

9. 4. 2019 - 11. 4. 2019

Jaro je pro mnohé nejkrásnějším obdobím roku. Příroda se probouzí do nového života a lidé si slavením velikonočních svátků připomínají památku umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoční zvyky i křesťanské tradice bychom rádi přiblížili žákům na našich dílnách.

Jejich součástí tak bude povídání o jaru, čtení známých i méně známých velikonoční koled a říkanek, řemeslné a výtvarné tvoření.

Délka programu: max. 90 minut

Cílová skupina: MŠ, 1.–5. třída ZŠ, školní družiny

Termíny dílen: 9. 4. a 11. 4. v 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 nebo dle domluvy (např. hodiny výtvarné výchovy); 10. 4. jen v čase 8–13 hodin

Vstupné: MŠ 20 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 30 Kč; žáci škol bez předplacené permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření a lektor

Provázanost s RVP: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas; Člověk a společnost; Umění a kultura – Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Doplňující vzdělávací obory

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní

 

Na program je potřeba se objednat minimálně 14 dnů předem na kmoskova@rml.cz, info@rml.cz a u průvodců na čísle 461 615 287.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook