Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Výstava SAMETOVÁ REVOLUCE V LITOMYŠLI

17. 11. 2009 - 17. 1. 2010

Výstava zahrnuje období od listopadových událostí 1989 do červnových parlamentních voleb 1990. U příležitosti výstavy vyjde i kniha Martina Boštíka s názvem Sametová revoluce v Litomyšli. Příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989 –1991.

Výstava zahrnuje období od listopadových událostí 1989 do červnových parlamentních voleb 1990. Návštěvníci se na ní budou moci seznámit s průběhem událostí, které v Litomyšli vedly ke změnám v ovládání veřejného prostoru, z něhož byla postupně vytěsňována po čtyřicet let neomezeně vládnoucí komunistická strana, a zhlédnout celou řad dobových fotografií a kreslených a tištěných plakátů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Přijďte si zahrát POLITICKÉ PEXESO, oblíbenou společenskou hru především u dětí, tentokrát určenou pro dospělé návštěvníky.

Publikace
Sametová revoluce v Litomyšli.
Příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989 –1991

Kniha se zabývá proměnami politického života v Litomyšli a v mnoha aspektech také v kontextu celého svitavského okresu v období existence Občanského fóra. Je založena na studium dobových materiálů a výpovědích více než 70 účastníků tehdejších událostí. Po stručném uvedení do historických reáliích předlistopadového i polistopadového Československa se věnuje průběhu litomyšlských listopadových a prosincových událostí a průběhu změn na Okresním národním výboru ve Svitavách. V další části se zabývá činností Občanského fóra města Litomyšle a poté vývojem vnitřní struktury Občanského fóra od podzimu 1990 až do jeho rozpadu na jaře 1991. V jejím závěru se nacházejí tři zamyšlení nad některými událostmi či tendencemi tehdejší doby a příloha věnovaná legendární litomyšlské undergroundové skupině Homo ludens, která byla od doby svého vzniku v roce 1986 pod trvalým dohledem příslušníků Státní bezpečnosti.
Úvodní slovo ke knize, v níž se nachází 45 dobových fotografií, napsal jeden z hlavních představitelů pražského Koordinačního centra Občanského fóra Petr Kučera. Kniha vyjde v nákladu 600 ks, z toho 200 ks bude doplněno DVD se sestřihy z litomyšlské demonstrace konané na nynějším Smetanově náměstí 26. listopadu a tzv. Svobodné tribuny Občanského fóra, která se za účasti pražských herců Marty Vančurové a Jana Kačera uskutečnila ve Smetanově domě 7. prosince 1989.

Do prodeje bude kniha uvedena při diskusním setkání s aktéry tehdejších událostí, které se uskuteční ve Smetanově domě 17. listopadu 2009 v 15 hodin.

Vydavatel Regionální muzeum v Litomyšli, 296 stran, Litomyšl 2009 , ISBN 978-80-904064-1-4

 

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook