Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Zámek 1568 - 450 let od položení základního kamene zámku v Litomyšli

29. 9. 2018 - 4. 11. 2018

Výstava k 450. narozeninám litomyšlského zámku – svého druhu ojedinělá a doposud v daném rozsahu nikdy nerealizovaná – představí zámek v širokém úhlu pohledu. Zaměří se na zajímavosti, skutečnosti méně známé či širší veřejnosti dosud zcela utajené.

Výstava připomene zakladatele zámku, stavitele, i další osobnosti a okolnosti, které se podílely na vzniku této výjimečné renesanční památky. Pro expozici byly vybrány archeologické nálezy, originální archivní dokumenty a další pozoruhodné předměty vážící se k historii zámku.

Kromě doby Vratislava z Pernštejna a dědictví jeho potomků z rodu zubří hlavy nebude opomenuto ani dílo rodů Trautmansdorfů, Valdštejnů a Thurn-Taxisů, které zámek udržovaly a zvelebovaly v následujících stoletích. Na závěr materiály z konce 19. a z 20. století přiblíží období, kdy zámek přestal být využíván jako šlechtická residence a postupně nacházel novou roli obdivované památky a místa pro kulturu a kdy byl restaurován do své dnešní podoby. Zvláštní část výstavy představí výběr většinou dosud nepublikovaných zajímavostí z historie jednotlivých budov a míst na zámeckém návrší, i méně známých zákoutí samotného zámku.

Autorkou výstavy je Ing. arch. Eliška Racková, která se dlouhodobě zabývá dějinami a památkovou obnovou litomyšlského zámku. Projekt vznikl ve spolupráci Státního zámku Litomyšl a Regionálního muzea v Litomyšli, s finanční podporou Města Litomyšl a Ministerstva kultury ČR.

Výstava se koná pod záštitou Romana Línka, prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje, který připomněl: „U příležitosti 450. narozenin litomyšlského zámku bude zajímavé nahlédnout hlouběji do jeho dlouhé historie. Dnes patří celý zámecký areál k nejvýznamnějším architektonickým skvostům v České republice a je zatím jedinou památkou UNESCO na území Pardubického kraje.“

 

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 28. září v 17.00 hodin v prostorách Regionálního muzea v Litomyšli za účasti Romana Línka, prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje.

Výstava je součástí celoměstského projektu oslav Světového dne architektury

ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2018, v Litomyšli již tradičně nazvaného ArchiMyšl.

 

Doprovodný program výstavy Zámek 1568:

 

Komentované prohlídky zámku a zámeckého pivovaru s Ing. arch. Eliškou Rackovou

Komentovaná prohlídka - Zámek Litomyšl pohledem stavitele

sobota 29. září v 14.00 hodin

Prohlídka představí zámek nikoli z pohledu jeho urozených obyvatel, ale pohledem stavitelů, kteří stavbu v 16. století budovali, a jejich následovníků, kteří ji až do 20. století udržovali a opravovali. Trasa prohlídky účastníky zavede především do běžně nepřístupných prostor mimo návštěvnickou trasu, navštívíme nejstarší části zámku včetně krovů.

Možná rezervace prohlídky zámku na e-mailu litomysl@npu.cz či telefonu 461 615 067. Max. počet 20 účastníků. Cena 150 Kč na osobu. Platba a sraz účastníků na pokladně litomyšlského zámku.

 

Komentovaná prohlídka - Zámecký pivovar za časů Františka Smetany

neděle 30. září v 10.00 hodin

Komentovaná prohlídka přiblíží pivovar nejen z hlediska jeho architektury, ale i fungování v době, kdy v Litomyšli sládkoval otec Bedřicha Smetany a za jeho nástupců do roku 1953.

Možná rezervace prohlídky pivovaru na e-mailu chaloupkova@rml.cz či telefonu 461 615 287. Max. počet 20 účastníků. Vstup zdarma. Sraz účastníků před zámeckým IC v pivovaru.

 

Komentovaná prohlídka výstavy s Ing. arch. Eliškou Rackovou

sobota 13. října v 14.00 hodin

Prohlídka jedinečné výstavy se zasvěceným komentářem její autorky s důrazem na zajímavosti a málo známé skutečnosti.

Vstup dle běžného ceníku muzea, vlastní prohlídka zdarma. Sraz účastníků ve výstavních prostorách muzea.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook