Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Hnízdo kosů litomyšlských 1889-1903
(K dějinám spolkového života v Litomyšli na přelomu 19. a 20. století)

Martin Boštík

Publikace pojednává o činnosti svérázného mužského humoristického spolku zvaného Hnízdo kosů litomyšlských, který v Litomyšli existoval mezi lety 1889 - 1903. Její neobvyklost je zvýrazněna grafickou úpravou, která pochází z dílny pražského grafického studia Michala Uhdeho. Studie se zabývá nejen dějinami litomyšlského kosáctví, ale také jeho chrudimským původem. Právě v Chrudimi totiž vzniklo v roce 1867 první kosí společenství parodující tajné spolky, které mělo za úkol nejen recesistickou zábavou naplňovat volný čas svých členů, ale také přispívat k poněkud jinému pohledu na veřejné dění ve městě. Z Chrudimi se potom kosí hnízda jakožto filiální odnože Prahnízda kosů chrudimských rozšířila během několika desetiletí nejen do více než 40 českých měst a městeček, ale také do českých čtvrtí ve Vídni a Chicagu. Kniha obsahuje desítky fotografických reprodukcí a obrázků dokumentujících život litomyšlských kosů v celé jeho šíři.

VYPRODÁNO!!! - knihu si můžete stáhnout zde.

Vydavatel: Regionální muzeum v Litomyšli, 2006
64 stran
ISBN 80-239-6674-X
cena 100,- Kč (VYPRODÁNO!!!)

Hnízdo kosů litomyšlských 1889 - 1903

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook