Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 10 (2009)

kolektiv autorů

ČLÁNKY
Milan Skřivánek: Dějepisectví východních Čech od konce 18. století do poloviny 19. století
Zuzana Brestová: Raná tvorba Václava Boštíka
Martin Boštík: Vznik a působení Koordinačního výboru Občanského fóra okresu Svitavy (listopad 1989 - únor 1990)

MATERIÁLY
Oldřich Pakosta: K symbolice města Litomyšle
Stanislav Konečný: Císařské manévry v okolí Litomyšle v roce 1889

SDĚLENÍ
Jiří Slavík: Sto let litomyšlského soupisu památek
Max Olšan: Oslavy 700 let města Litomyšle v roce 1959

Vydavatel: RML ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2009
339 stran
ISBN 978-80-904064-2-1
cena 50,- Kč

Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 10

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook