Model města
Uherské Hradiště
Historické centrum k roku 1730