Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Fenomén Boštík
Václav Boštík a jeho rodinní výtvarní souputníci z Ležákova mlýna v Horním Újezdu

Martin Boštík

Publikace vyšla ke stejnojmenné výstavě věnované výtvarníkům pocházejícím z tzv. Ležákova mlýna v Horním Újezdu, která proběhla v Regionálním muzeu v Litomyšli od 15. července do 14. září 2014. Jejich ústřední postavou je Václav Boštík (1913–2005), malíř, grafik, ilustrátor, typograf a restaurátor, jenž náleží k našim vrcholným výtvarným umělcům. Nebyl však jediným malířem, který v tomto mlýně vyrostl. Doprovázejí jej totiž další tři příslušníci Boštíkova rodu, malíři samouci, jejichž díla zrcadlí nebývalé výtvarné nadání.

Prvním z nich je malířův otec Václav Boštík st. (1887–1950), který se vedle malování věnoval také hudbě a fotografování. Mezi jeho pracemi lze nalézt i takové, jež byly donedávna považovány za díla raného období jeho staršího syna. Pozoruhodnou osobností je jeho bratr František (1883–1964), katolický kněz, gymnaziální profesor, básník, cestovatel, fotograf a malíř, který prožil většinu života v Chotěboři. Dalším mužem, o němž tisk pojednává, je mladší syn Václava Boštíka st. Jan (1915–2000), který stejně jako jeho bratr Václav zdědil po otci hudební i výtvarné nadání.

Záměrem této obrazové publikace je ukázat uměleckou hodnotu tvorby rodinných souputníků jednoho z našich největších malířů 20. st. a zároveň poukázat na společné rysy rané tvorby Václava Boštíka s díly jeho příbuzných, přičemž je kladen důraz především na malířova méně známá či dosud zcela neznámá díla. Projekt finančně podpořili firmy S:LUKAS, s. r. o., a TAURUS TRANS, spol. s r. o., obec Horní Újezd u Litomyšle a její starosta Radek Boštík.

Grafická úprava: Jiří Lammel
Vydavatel: Regionální muzeum v Litomyšli, 2014
72 stran
ISBN 978-80-905617-0-0
cena 120,- Kč

Václav Boštík, 1913-2005

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook