Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Jako zlatá zrnka v písku
Vzpomínání Anny Matičkové-Theinové na malíře Josefa Matičku

V letech 1983–1985 připravil k vydání pražský spisovatel PhDr. Zdeněk Karel Slabý (*9. června 1930) vzpomínky Anny Matičkové, manželky malíře Josefa Matičky (1893–1976), na její životní osudy. Ke čtenářům si toto pozoruhodné životní svědectví našlo cestu až po dlouhých třiceti letech. Čas však nic nezkrátil na jeho zajímavosti a závažnosti.

PhDr. Anna Matičková, rozená Theinová (1897–1985), pocházela z litomyšlské židovské rodiny. Jako privatistka navštěvovala litomyšlské gymnázium a byla v roce 1917 první dívkou vůbec, která na něm odmaturovala. Poté odjela studovat filozofii na vídeňskou univerzitu. Po vzniku Československa pokračovala ve studiích v Praze, kde v roce 1919 potkala studenta architektury Josefa Matičku, za něhož se v roce 1923 provdala. Spolu pak snášeli všechna protivenství doby, především nacistickou perzekuci (celé její příbuzenstvo zemřelo v koncentračních táborech, ona sama skončila v Terezíně) a posléze i komunistické antisemitské tažení. Oba po válce vstoupili do KSČ s nadějí, že internacionální dělnické hnutí do budoucna zabrání jakékoli rasové nesnášenlivosti, v čemž se však zmýlili. Po několikaleté práci novinářky a zaměstnankyně sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, odkud byla v souvislosti s procesem se Slánským přinucena odejít, přijala v roce 1952 zaměstnání v antikvariátu, v němž pracovala následujících deset let až do svého penzionování. Přestože prožila velmi pohnutý osud, jsou její paměti dokladem toho, že si i přes veškeré pronásledování udržela naději a víru v život.

Slabého zpracování jejích vzpomínek podává také široký vhled do života židovské rodiny na malém městě, osudů jejích příslušníků a příbuzných v širém okolí či pocitů od dětství tělesně poznamenaného a posléze pronásledovaného jedincem hledajícího v moři neklidu své ukotvení. Pojednává i o mnoha rodinných přátelích Matičkových, mezi které patřila plejáda českých spisovatelů a výtvarníků. V neposlední řadě je hluboce humanistickým poselstvím, které je schopno svou autenticitou oslovit i dnes všechny generace čtenářů.

Kniha je doplněna čtyřmi desítkami fotografií z pozůstalosti manželů Matičkových a opatřena podrobným poznámkovým aparátem vypracovaným Martinem Boštíkem a Stanislavem Vosykou, který napomáhá hlubšímu objasnění popisovaných postav, míst a vyprávěných dějů.

Grafická úprava: Jiří Lammel
Vydavatel: Regionální muzeum v Litomyšli a Arbor vitae, 2015
ISBN 978-80-905617-2-4
168 stran
cena 190,- Kč

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook