Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Růžový palouček
Pojednání o proměnách historického vědomí

Milan Skřivánek

Pověst o Růžovém paloučku u Litomyšle, podle níž se na tomto místě v pobělohorské době loučili čeští bratři se svou zemí před vynuceným odchodem do exilu, se stala díky Aloisi Jiráskovi součástí naší národní paměti. Skřivánkova průkopnická studie odrývá proces vzniku této legendy od 30. let 19. století, její vrstvení i úlohu, jakou hrála v měnících se dějinných okolnostech. Ukazuje ji jako historicky nepodložený, do velké míry uměle vytvořený mýtus pozdně obrozenecké české společnosti, který se, jak autor říká, stal po roce 1918 „přímým výrazem ideje státu československého“.

„Mladý stát, jak poznamenal František Xaver Šalda ve svém nekrologu za Aloise Jiráska, ke svému vybudování velmi potřeboval legendy a mýty, vyžadoval "do svých základů řady takových mytických figur, jako veliké monumentální stavby potřebovaly donedávna řady průčelných soch, které byly vším jiným než věrnou podobou určitých konkrétních osob; nuže tato mystika spotřeby státní diktuje své požadavky a skutečnost jest přebásňována a dobásňována do předepsaných rozměrů a profilů…". Růžový palouček, jehož prsť byla uložena společně s Jiráskovým popelem, zapadá do takové řady – je zhmotnělou součástí Jiráskova díla.“

Grafická úprava: Jiří Lammel
Vydavatel: město Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, 2019
ISBN 978-80-906805-5-5
132 stran
cena 150,- Kč

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook