Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 6 (2005)

kolektiv autorů

Sborník, který vydává Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním oblastním archivem Zámrsk - Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli je pokračováním předcházejících pěti svazků Pomezí Čech a Moravy vydávaných v letech 1997-2002. Náš zájem se nově rozšiřuje i na území, které není součástí okresu Svitavy.

ČLÁNKY
Pavel Waisser, Sgrafitová výzdoba fasád zámku v Litomyšli
Veronika Cinková, Malířství na zámku v Litomyšli v 18. a počátkem 19. století
Oldřich Kašpar, Hispanika, portugalika a amerikána v piaristické knihovně v Litomyšli
Milan Skřivánek, K otázce tolerance a lidové spirituality ve východních Čechách od konce 18.do poloviny 19. století
Radim Urbánek, Kovárny na Vysokomýtsku
Tomáš Kroulík, Násilí a perzekuce jako součást kolektivizace zemědělství v okrese Ústí nad Orlicí

Adresa redakce:
Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
tel: 461 615 287, e-mail bostik@rml.cz
Vydavatel: RML ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2005
ISBN 80-239-6074-1
cena 50,- Kč

Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 6

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook