Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 7 (2006)

kolektiv autorů

Svazek sedmý druhým vydaným sborníkem obnovené řady, kterou v letech 1997-2002 vydával Státní oblastní archív Zámrsk - Státní okresní archíve Svitavy se sídlem v Litomyšli. Od roku 2005 vydává sborník Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s výše uvedeným archívem. Tento svazek je věnovaný PhDr. Jindřichu Růžičkovi, CSc., k jeho 80. narozeninám.

ČLÁNKY
Jiří Šmeral: ...nostros pauperes in Cribonia (Ke sporu o první písemnou zmínku o České Třebové a k průběhu středověké kolonizace na českomoravském pomezí do konce 13. století
Václav Štětka: Třicetiletá válka na Litomyšlsku: sonda do dějin panství a životů jeho obyvatel
Jan Kapusta: Jan a Marie Rollerovi a měšťanská společnost v Litomyšli ve druhé čtvrtině 19. století
Marie Macková: Státní tabákové továrny v Lanškrouně a Svitavách do první světové války ve světle státní statistiky
Radka Urbánková: Učitel Antonín Kavka a jedlinské hračky

MATERIÁLY
David Vích: Středověké nálezy z katastrálního území Vysoké Mýto
Jaroslav Skopec: Poznámky ke gotickým architektonickým článkům z kostela Panny Marie v Litomyšli
Hana Hácová: Sbírka skla Regionálního muzea v Litomyšli
Věra Jílková – Petr Sgall: Osudy litomyšlské rodiny Sgallových
Lubor Urbánek: Inventarizační průzkum avifauny přírodní památky Nedošínský háj v roce 2005

SDĚLENÍ
David Vích: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě za rok 2005
Jana Němcová: Záchranné archeologické výzkumy na katastru Litomyšle v roce 2005
Eva Marková: Krátké zastavení na Hvězdárně v Úpici
Oldřich Pakosta: Výskyt křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi Scop.) v okolí Litomyšle

LITERATURA
Hanka Skalická – Radim Urbánek – David Vích: Výběrová bibliografie z okresu Ústí nad Orlicí z let 2000 až 2005
David Junek: Z nové literatury o Poličsku za léta 2001 – 2005
Vladimír Velešík – Jiří Žilka: Výběrová bibliografie Svitav a svitavské oblasti za léta 2001 – 2005
Jana Martínková: Z nové literatury o dějinách Moravskotřebovska za léta 2001 - 2005

Vydavatel: RML ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2006
Adresa redakce:
Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, tel: 461 615 287, e-mail bostik@rml.cz
315 stran
ISBN 80-239-8105-6
cena 50,- Kč

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook