Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 8 (2007)

kolektiv autorů

ČLÁNKY
Petr Charvát: Svrchovanost před státem: Symboly suverenity v uměleckém řemesle českých zemí osmého a devátého století
Zdeněk Fišer: Alois Vojtěch Šembera a výpovědní hodnota jeho korespondence na příkladu listů Františka Ladislava Riegera (K 200. výročí Šemberova narození)
Martin Boštík: Litomyšlský kupec, sběratel, kronikář a malíř Quido Šimek (1857-1933)
Jana Martínková: Textilní průmysl v Moravské Třebové do roku 1945
Pavel Waisser: Restaurátorské zásahy na sgrafitových fasádách litomyšlského zámku

DISKUZE
František Musil: Ještě jednou „...nostros pauperes in Cribonia“ neboli Česká či Moravská Třebová
Jiří Šmeral: Panovník, premonstráti a páni z Drnholce (Několik poznámek k článku Františka Musila)

MATERIÁLY
David Vích: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě za rok 2006
Jana Němcová: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea v Litomyšli za rok 2005 a 2006
Ivo Kořán: Rouhaví hamerníci roku 1688
Miroslava Ludvíková: Židé v Litomyšli
Hana Klimešová: Sbírka keramiky a porcelánu v Regionálním muzeu v Litomyšli
René Klimeš: Sbírka nábytku v Regionálním muzeu v Litomyšli

SDĚLENÍ
Oldřich Kašpar: Litomyšl ve španělském tisku z počátku 16. století
Oldřich Pakosta: K výskytu druhu Oxythyrea funesta Poda na Litomyšlsku

LITERATURA
Max Olšan: Z publikací a článků o Litomyšlsku za léta 2001-2006

Vydavatel: RML ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2007
313 stran
ISBN 978-80-254-1097-4
cena 50,- Kč

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook