Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 9 (2008)

kolektiv autorů

ČLÁNKY
Petr Chaloupka: Litomyšl válečná a převratová 1914-1918 (Proměny každodenního života města)
Martin Boštík: František Ambrož Stříteský – poslední představený České provincie řádu piaristů
Milan Skřivánek: Zpráva o událostech let 1967-1970 na okrese Svitavy

MATERIÁLY
David Vích: Záchranný archeologický výzkum v areálu zemědělského družstva v Cerekvici nad Loučnou
Jana Němcová: Dodatek k vývoji fortifikačního systému v Poličce
René Klimeš – Radko Kynčl: Sbírka hodin Regionálního muzea v Litomyšli
Hana Klimešová: Sbírka kovových nádob Regionálního muzea v Litomyšli
Luboš Kafka: Sbírka lidových podmaleb na skle v Regionálním muzeu v Litomyšli
Petr Chaloupka: Sbírka kartografie Regionálního muzea v Litomyšli
Jan Kapusta: O Charlotte Martinů a děkanu P. Jaroslavu Daňkovi
Jana Martínková – Karel Severin: Poznámky k Národopisné encyklopedii Čech, Moravy a Slezska

SDĚLENÍ
René Klimeš: Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli ONLINE
Oldřich Pakosta: K výskytu druhu nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis L.) v lokalitě Litomyšl

Vydavatel: RML ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2008
333 stran
ISBN 978-80-904064-0-7
cena 50,- Kč

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook