Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Sametová revoluce v Litomyšli
Příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989 –1991

Martin Boštík

Kniha se zabývá proměnami politického života v Litomyšli a v mnoha aspektech také v kontextu celého svitavského okresu v období existence Občanského fóra. Je založena na studiu dobových materiálů a výpovědích více než 70 účastníků tehdejších událostí. Po stručném uvedení do historických reáliích předlistopadového i polistopadového Československa se věnuje průběhu litomyšlských listopadových a prosincových událostí a průběhu změn na Okresním národním výboru ve Svitavách. V další části se zabývá činností Občanského fóra města Litomyšle a poté vývojem vnitřní struktury Občanského fóra od podzimu 1990 až do jeho rozpadu na jaře 1991. V jejím závěru se nacházejí tři zamyšlení nad některými událostmi či tendencemi tehdejší doby a příloha věnovaná legendární litomyšlské undergroundové skupině Homo ludens, která byla od doby svého vzniku v roce 1986 pod trvalým dohledem příslušníků Státní bezpečnosti. Úvodní slovo ke knize, v níž se nachází 45 dobových fotografií, napsal jeden z hlavních představitelů pražského Koordinačního centra Občanského fóra Petr Kučera.

Video se sestřihy z litomyšlské demonstrace konané 26. listopadu 1989 a tzv. Svobodné tribuny Občanského fóra, která se uskutečnila ve Smetanově domě 7. prosince 1989 (z technických důvodů rozděleno na devět částí). Video je přiloženo na DVD ke třetině nákladu publikace.

Sametová revoluce v Litomyšli

Vydavatel: Regionální muzeum v Litomyšli, 2009
296 stran
náklad 600 ks (z toho 200 ks s DVD - tyto vyprodány!)
ISBN 978-80-904064-1-4
cena 100,- Kč

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook