Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Spasitel všednosti Quido Šimek (1857 - 1933).
O životě a díle neobyčejného litomyšlského kupce

Martin Boštík

Quido Šimek byl charismatický litomyšlský kupec, který se do dějin své rodné Litomyšle zapsal především jako kreslíř, kronikář, sběratel, spoluzakladatel městského muzea, majitel soukromého muzea a velký humorista. Jako sběratel mincí a starožitností proslul daleko za hranicemi své vlasti. Mezi Šimkova nejvýznamnější díla patří kupecká kronika a sedmidílná kronika první světové války, které kromě textu obsahují také více než tisíc kolorovaných obrázků, a výtvarný cyklus zachycující proměny Litomyšle zhruba v letech 1870 – 1930, čítající spolu s karikaturami městského života více než šest set kreseb. Šimek byl dobrým duchem měšťanské Litomyšle, přítelem studentů, vtipným glosátorem života, ale také dlouholetým členem městské samosprávy a několika spolků. Jeho celoživotní láskou bylo sběratelství a svobodná tvůrčí činnost, kterým zasvětil celý svůj staromládenecký život. Šimkův odkaz, v mnoha ohledech srovnatelný s dílem dobrušského řemeslníka Aloise Beera, zcela zásadně obohatil nejen historickou paměť Litomyšle, ale také kupeckého stavu, jehož příslušníkem byl po celý život. Tato kniha je uceleným pokusem jeho dílo popsat, uchopit v širším kontextu a ukázat jak jeho jedinečnost, tak i zakotvení v proudu soudobého sběratelství a insitního malířství.

Vydavatel: Paseka ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli, Praha-Litomyšl, 2007
176 stran
ISBN 978-80-7185-849-2
cena 190,- Kč

Spasitel všednosti Quido Šimek (1857 - 1933) Spasitel všednosti Quido Šimek (1857 - 1933)

ZPĚT

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook