Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Archeologické výzkumy v regionu v roce 2013

3. 12. 2013

Během letošního roku realizovalo archeologické oddělení Regionálního muzea v Litomyšli množství archeologických výzkumů.

Kromě rozsáhlého výzkumu spojeného s rekonstrukcí Regionálního muzea v Litomyšli, který již skončil (podrobnější zpráva viz. samostatná aktualita), uskutečnilo RML téměř sedmdesát drobných výzkumů na různých místech okresu Svitavy. Např. v Chornicích, Chmelíku, Svitavách, Korouhvi, Modřeci, Zrnětíně a samozřejmě v Litomyšli. Tyto výzkumy přinesly řadu zajímavých výsledků. Jsou o to cennější, že se díky nim podařilo doložit a zachytit archeologické nálezy a situace na místech, kde jsme je nepředpokládali.

Při rekonstrukci kanalizace v Chornicích byla zdokumentována barokní haťová cesta. Předkové si tu poradili s bahnitým terénem, do kterého položili podélně dřevěné trámy a přes ně uložili neodvětvené drobné stromky, čímž měkký terén zpevnili (obr. 1). Na základě dendrochronologického rozboru víme, že cesta vznikla po roce 1720. Nad touto situací byly viditelné další mladší komunikační horizonty, na jejichž stavbu byl již použit kámen. Z výzkumu pochází mince z roku 1800. Při výzkumu bylo nalezeno i původní dřevěné potrubí (obr. 2). Unikátní je zvláště dochování dřev v terénu a způsob konstrukce cesty. Podobně dochovaný organický materiál, např. opracované dřevěné kůly, zachytil jiný archeologický výzkum v obci Modřec, tentokrát při pokládce kabelu nízkého napětí (obr. 3).

Dva další výzkumy vyvolané opět pokládkou kabelu nízkého napětí v obci  Korouhev zachytily kulturní vrstvy, které obsahovaly keramiku, zlomky kachlí a zvířecí kosti. Díky těmto situacím máme doklad existence osídlení v Korouhvi v prostoru usedlosti čp. 180 již v renesanci. V historickém jádru obce, v blízkosti kostela dokonce z 14.- 15. století.

Při archeologických dozorech realizovaných během rekonstrukce kanalizace na Jiráskově ulici ve Svitavách, která směřuje do náměstí, byla zachycena a zdokumentována historická kamenná konstrukce původní novověké kanalizace (obr. 4). Na profilu tohoto výkopu bylo zachyceno původní souvrství, jehož nejstarší vrstva obsahovala keramiku a další nálezy z období pozdního středověku.

Největší počet výzkumů proběhl na katastru města Litomyšl. Při opravě vodovodního potrubí v Litomyšli Lánech byl narušen pravěký objekt, který je pravděpodobně součástí sídliště (obr. 5). Drobné výzkumy probíhaly na Smetanově náměstí při rekonstrukcích a opravách měšťanských domů. Např. v domě čp. 42 byla v přízemí domu odhalena původní zádlažba z drobných oblázků, která částečně zůstane v prostoru zachována (obr. 6). Z domu také pochází keramický materiál z období renesance. Rozsáhlejší výzkum, opět prováděný při hloubení kanalizační přípojky, byl realizován v ulici Růžová.

Tady byly zachyceny a zdokumentovány situace ze 14. století, které dokládají řemeslnou výrobu - koželužství v Litomyšli. Jednalo se o výrobní (posléze odpadní) objekt. Z objektu, který byl zřejmě oválného tvaru, zahluboval se do tehdejšího terénu a byl ohraničen dřevěnými trámy, pochází odtud množství organického materiálu – kůže (odřezky i se stopami po šití, části obuvi a drobné řemínky), opracované dřevo (např. zlomek lžíce), skořápky lískových ořechů i s jadérky, mech. Objekt obsahoval také množství keramiky ze 14. století, miniaturní nádobku (pravděpodobně ztvárňuje domácí zvíře) a hrací kostku, zlomky železných předmětů. Výplň objektu i nálezy z organického materiálu jsou v současnosti podrobeny analýzám, které pomohou určit např. typy dřevin zpracovávaných a používaných ve 14. století, druhy kůže použité na výrobu bot a ostatních kožených předmětů (obr. 7, 8, 9).

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook