Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

ZAV Jevíčko

23. 3. 2006 - 20. 12. 2006

V roce 2006 byla zahájena první etapa záchranného archeologického výzkumu na katastru Jevíčko-Předměstí, u kostela sv. Bartoloměje. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou rybníka, kterou realizuje Český rybářský svaz – místní organizace Jevíčko.

V první etapě se výzkum omezil na plochu o rozměrech 19,0 x 11,5 m. Plocha výzkumu byla rozdělena do jednotlivých čtverců, ve kterých byly nejprve provedeny zkušební řezy, kterými byla zjištěna mocnost a průběh kulturní vrstvy. Preparovaná kulturní vrstva obsahovala zejména zlomky keramiky s příměsí tuhy a zlomky mazanice. Ve čtverci F byla v horní části vrstvy na styku s recentní vrstvou mazanicová krusta poměrně neobvyklého tvaru. V její těsné blízkosti se nacházela koncentrace drobných kamenů. Kromě výzkumu ve čtvercích byly učiněny 3 zjišťovací rýhy západně od zkoumané plochy. Rýhy potvrdily existenci kulturní vrstvy i v dalším prostoru svahu. V jižněji položených čtvercích zkoumané plochy a v rýhách byly pod zkoumanou kulturní vrstvou zachyceny první objekty sídlištního charakteru. Jejich výzkum bude zahájen na jaře roku 2007.

Předběžně vyhodnocený keramický materiál je datován do konce 12. až do 1. pol. 14. století. 

 

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook