Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

ZAV Moravská Třebová, Jiráskova ulice

4. 2. 2016

Nově odkryté středověké a novověké archeologické situace v Moravské Třebové

V polovině roku 2015 realizovalo Regionální muzeum v Litomyšli archeologický dozor při rekonstrukci kanalizace na Jiráskově ulici. Dozor se ovšem brzy po zjištění existence archeologických situací změnil v záchranný archeologický výzkum. Ten naštěstí nenarušil další chod zemních prací a rekonstrukce kanalizace proběhla dle časového plánu.

Zachycení novověkých nálezů se vzhledem k situování této ulice dalo předpokládat. Jiráskova ulice se nachází ze hradbami původního středověkého města. Středověké nálezy však již byly překvapivější. Novověké situace v Jiráskově ulici reprezentují mocné navážkové vrstvy, které dorovnávaly terén. Z těchto vrstev jsme získali zlomky novověké keramiky. Dále byla nalezena novověká kamenná štětová cesta, která zpevňovala původní povrch ulice. Dalším předmětem zkoumání byl nález dřevěného vodovodu. Jeho relikty byly zaslány na analýzu, která nám pomůže zjistit stáří a druh použitého dřeva.

Středověké situace zde reprezentují dorovnávky terénu a část zahloubeného objektu (jámy). Objekt byl částečně poškozený mladším výkopem pro kanalizaci a vodovod.

Překvapivý objev, vzhledem k míře poškození  situace, na nás čekal právě ve výplni tohoto objektu. Byly zde (kromě fragmentů keramiky) nalezeny i téměř kompletní nádoby. V širším regionálním kontextu se celé nádoby nacházejí jen velmi zřídka, a proto je tento nález významný pro celé Moravskotřebovsko.

Jedná se hrnec a džbánky, které jsou vypáleny do světlých tónů béžové barvy a jsou zdobeny červeným malováním. Předběžně jsou datované do 14. století. Tyto nádoby byly s velkou pravděpodobností poškozeny při samotném výpalu. Byly zřejmě nekvalitně vypáleny a mírně se při výpalu deformovali. Na různých částech nádob také došlo k „odprýsknutí“ keramického těsta. Takové zboží bylo neprodejné, proto patrně tato sada keramických nádob putovala na "hrnčířské odpadiště" (střepiště). Jedná se o hrnčířský odpad dokládající místní produkci keramiky. Obdobné nálezy keramiky, ale kvalitně vypálené, známe z blízkých lokalit jako je např. opevněné sídlo v Udánkách nebo přímo z městského prostředí. Rozmístění hrnčířských dílen v rámci městské zástavby ve středověku souviselo s charakterem výroby a s technologickými požadavky oboru. Obor náležel mezi černá řemesla, proto byly jejich dílny situovány mimo střed města, na předměstí a okraj nebo mohly být soustředěny do jedné ulice. Doufáme, že se nám v budoucnu podaří zachytit i hrnčířskou dílnu, která by poznání o místní produkci keramiky značně rozšířila.

Celý soubor keramiky bude v dohledné době umístěn ve výstavních prostorách muzea v Moravské Třebové a bude přístupný široké veřejnosti. V současné době je zpracováván v Regionálním muzeu v Litomyšli.

Jana Němcová, Pavel Kejval

 

 

Obr. 1. Moravská Třebová, nález dřevěného potrubí

 

Obr. 2 Moravská Třebová, červenou šipkou znázorněný objekt s nálezem celých nádob

 

Obr. 3 Nálezy celých nádob ze 14. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook