Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Archeologie s příběhem

16. 5. 2015 - 10. 10. 2015

Společný projekt Regionálního muzea v Litomyšli a Městské knihovny Litomyšl (Litomyšlská univerzita třetího věku) na podporu mezigeneračního soužití. Cílem projektu je posílení vztahu mezi prarodiči a vnoučaty, poznávání historie města zábavnou a praktickou činností a bližší seznámení s reálnou prací archeologa.

Litomyšlská univerzita pro prarodiče a vnoučata aneb „Hrabeme“ se v historii

Chcete strávit více času se svými vnoučaty nebo naopak se svou babičkou či dědečkem? Hledáte nějaký společný program? Možná jste už slyšeli o Experimentální univerzitě pro prarodiče a vnoučata, která probíhá v Praze a Havlíčkově Brodě. Podobný program připravila Městská knihovna Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli. Tématem letošního roku je archeologie.

Program je připraven pro rodinné týmy – babička nebo dědeček a jedno, popřípadě dvě vnoučata od šesti let výše – horní hranice je omezena pouze zájmem trávit čas s prarodiči J. Pomocí archeologického výzkumu (vykopávek) se pustíme do dobrodružného pátrání po osudech dvou dětí, které žily v Litomyšli ve 13. – 14. století. Vyzkoušíte si práci archeologa se všemi podrobnostmi a za každého počasí, budete plnit domácí úkoly, dozvíte se hodně nového o tom, jak se ve středověku žilo v Litomyšli a nejen to.

 

Celý program je rozvržen do pěti sobotních setkání:

 

Sobota 16. 5. 2015 od 10 do 12 hodin

Jak pracuje archeolog a představení našich středověkých hrdinů

Místo konání: Městská knihovna Litomyšl

 

Sobota 20. 6. 2015 od 10 do 13 hodin

Vykopávky – vytyčení sond, samotný výzkum, zaměření a dokumentace sond

Místo konání: Městská knihovna Litomyšl

 

Sobota 5. 9. 2015 od 10 do 13 hodin

Archeologická laboratoř – zpracování nálezů, výtvarná dílna

Místo konání: Regionální muzeum v Litomyšli

 

Sobota 3. 10. 2015 od 10 do 13 hodin

Dopsání nálezové zprávy, život ve středověku

Místo konání: Regionální muzeum v Litomyšli

 

Sobota 10. 10. 2015

Tajný výlet na závěr

 

Počet účastníků je omezen na 35 osob.

Školné je 200 Kč za dospělého člověka a 100 Kč za dítě. Přihlášky a registrace v čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50 (pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 16.00) nebo emailem (peknikova@knihovna.litomysl.cz). Přihlásit se můžete do 15. května 2015.

Kontaktní osobou za Městskou knihovnu je Iva Pekníková a za RML Renata Kmošková.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook