Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Neolitické sídliště s rondelem v Litomyšli – Nedošíně

13. 10. 2021

Na začátku srpna letošního roku proběhl v Litomyšli – Nedošíně archeologický výzkum Regionálního muzea v Litomyšli a Ústavu archeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, který přinesl mimořádná zjištění. Vlastnímu výzkumu v terénu předcházela magnetometrická měření i povrchová prospekce.

Byla zkoumána část sídliště z období neolitu a mimo jiné byl zachycený tzv. rondel – kruhový areál vymezený příkopem. Vedoucí katedry archeologie na Slezské univerzitě v Opavě V. Janák veřejnost seznámí s výsledky výzkumu, pohovoří o funkci rondelu i významu této lokality v rámci širších souvislostí např. s dálkovou trasou.

Středa 13. října od 17 hodin, hlavní budova Regionálního muzea v Litomyšli, přednáškový sál v přízemí, vstupné 40 Kč.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook