Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Fenomén Igráček

3. 12. 2019 - 1. 3. 2020

Výstava Fenomén Igráček seznamuje dnešní děti s hračkou, která byla v 70. a 80. letech oblíbená mezi jejich rodiči. Nechybí ani legendární první postavička zedníka z roku 1976. Podstatně novějšího data jsou potom Igráčci v oblíbené dětské herně, která je nedílnou součástí výstavy.

Speciálně pro litomyšlskou výstavu byly vytvořeny dvě originální postavičky Igráčků z dílny Miroslava Svobody. Jedná se o zpodobnění dvou historických osobností, jejichž životy jsou spjaty s Litomyšlí, a to šlechtičny Marie Manrique de Lary, manželky stavitele zdejšího zámku Vratislava z Pernštejna, a spisovatelky Magdaleny Dobromily Rettigové. V této souvislosti jsou prezentovány také portréty jmenovaných žen vytvořené Renatou Edlmanovou, která pro jejich ztvárnění využila techniku prošívání nástěnných textilií.

K výstavě je připraven doprovodný program pro školy a širokou veřejnost. Přijďte si k nám do muzea domalovat a dotvořit vlastního Igráčka!

Putovní výstava vznikla v Technickém muzeu v Brně v souvislosti s obnovením výroby této figurky. V současné době se realizacím výstavy věnuje firma Efko.

 

Doprovodný program pro veřejnost

 

Adventní neděle v muzeu

1. prosinec, 14–16 hodin

Vernisáž výstavy Fenomén Igráček ve 14 hodin ve výstavních prostorách hlavní budovy muzea.

Vernisáž bude spojena s adventním posezením s autory výstavy a s textilní výtvarnicí Renatou Edlmanovou.

 

8. prosinec, 13–17 hodin

Tvořivý Igráček – výtvarná dílna pro malé i velké návštěvníky. Přijďte si domalovat a dotvořit postavičku legendárního Igráčka podle vlastní fantazie a vkusu. Postavičky bílých panáčků budou také v prodeji na pokladně muzea a mohu se tak stát originálním dárkem pod stromeček. Cena figurky bude 50 Kč.

 

Doprovodný program k výstavě pro školy a školky

 

Procházka výstavou

Komentované prohlídky výstavy muzejní pedagožkou, která vás a vaše žáky seznámí s historií této dnes již legendární hračky. Součástí procházky nebude jen koukání do vitrín, ale hlavně možnost pohrát si s Igráčky přímo ve výstavě.

Cílová skupina: žáci MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol a školní družiny.

Délka programu: cca60minut –dle časových možností účastníků.

Termín: na prohlídku je potřeba se přihlásit 14 dní předem.

Kontaktní osoba: Renata Kmošková, e-mail: kmoskova@rml.cz (tel. 461 615 287) – žáci MŠ a ZŠ; Mgr. Alena Binarová, Ph.D. (binarova@rml.cz) – studenti SŠ.

Cena: Žáci a studenti s předplacenou permanentkou vstup zdarma, bez předplacené permanentky je cena dle platného ceníku na pokladně muzea.

 

Tvořivý Igráček

Výtvarná dílna, na které si žáci domalují a dotvoří postavičku legendárního Igráčka podle vlastní fantazie a vkusu. V ateliéru muzea jsou připraveny postavičky bílých panáčků a koníků, lepidla, stužky, barevné samolepky a mnoho dalšího zdobení. Součástí programu je také prohlídka výstavy s výkladem. Cena figurky včetně všech pomůcek, krabičky na panáčka a lektora je 50 Kč.

Skupiny: žáci MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol a školní družiny.

Délka jednotlivých dílen: cca 60 minut – dle časových možností účastníků.

Termín: dle objednání. Na dílnu, prosíme objednat nejlépe 14 dní předem.

Kontaktní osoba: Renata Kmošková, e-mail: kmoskova@rml.cz, tel. 461 615 287, 607 818 700.

Cena: 50 Kč za figurku panáčka, učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření a lektor.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské; Kompetence pracovní.

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět; Člověk a společnost; Umění a kultura; Člověk a svět práce; Doplňující vzdělávací obory.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook