Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Informace pro návštěvníky muzea o opatřeních v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19

11. 5. 2020

Vážení návštěvníci, rád bych Vás informoval o opatřeních v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, která jsou platná pro hlavní budovu Regionálního muzea v Litomyšli, Rodný byt Bedřicha Smetany a Portmoneum – Museum Josefa Váchala.

Níže uvedená opatření se dočasně stávají součástí návštěvních řádů jednotlivých budov muzea a badatelského řádu. Prosím o jejich dodržování.

PROVOZNÍ OMEZENÍ V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA

•    maximálně 100 návštěvníků v objektu
•    maximálně 10 návštěvníků v jedné místnosti
•    návštěvníci jsou povinni:
      o    na začátku a konci návštěvy použít dezinfekci na ruce
      o    nosit roušku či jiné zakrytí nosu a úst
      o    dodržovat rozestupy 2 metry
      o    dodržovat zásady osobní hygieny a aktuální nařízení vlády ČR
•    pro návštěvníky je uzavřena převlékárna v expozici, hra Za starého mocnářství tamtéž a dětská herna
•    komentované prohlídky muzejních prostor a lektorované programy (např. Udělej si vlastní sgrafito aj.) muzeum dočasně nenabízí návštěvníkům a neprovádí

PROVOZNÍ OMEZENÍ V RODNÉM BYTĚ BEDŘICHA SMETANY

•    maximálně 10 návštěvníků v objektu
•    návštěvníci jsou povinni:
      o    na začátku a konci návštěvy použít dezinfekci na ruce
      o    nosit roušku či jiné zakrytí nosu a úst
      o    dodržovat rozestupy 2 metry
      o    dodržovat zásady osobní hygieny a aktuální nařízení vlády ČR
•    doprovodné programy Račte vstoupit a Proč bychom se netěšili jsou uzavřeny
•    komentované prohlídky Rodného bytu B. Smetany muzeum dočasně nenabízí návštěvníkům a neprovádí

PROVOZNÍ OMEZENÍ V PORTMONEU – MUSEU JOSEFA VÁCHALA
•    maximálně 20 návštěvníků v objektu
•    návštěvníci jsou povinni:
      o    na začátku a konci návštěvy použít dezinfekci na ruce
      o    nosit roušku či jiné zakrytí nosu a úst
      o    dodržovat rozestupy 2 metry
      o    dodržovat zásady osobní hygieny a aktuální nařízení vlády ČR
•    komentované prohlídky Portmonea muzeum dočasně nenabízí návštěvníkům a neprovádí


NÁVŠTĚVY CIZÍCH OSOB V ZÁZEMÍ MUZEA

Zázemím muzea jsou myšleny veškeré prostory muzea, které nejsou přístupné běžným návštěvníkům (např. kanceláře, badatelna aj.).

BADATELSKÉ NÁVŠTĚVY KNIHOVNY A ARCHIVU

Badatelské návštěvy v hlavní budově muzea, které se týkají archiválií a knihovny, jsou povoleny. Platí následující podmínky a omezení:

•    badatel i personál muzea, který s ním přichází do styku, má nasazenu roušku
•    v badatelně je pouze jeden badatel
•    badatel před příchodem do badatelny použije dezinfekci na ruce
•    badatel po celou dobu manipulace s archiváliemi či knihami bude mít nasazeny gumové rukavice
•    archiválie a knihy, které byly badateli poskytnuty, následně archivářka uloží na 48 hodin do k tomu určené „karanténní krabice“; až poté je uloží zpět na jejich trvalé místo, příp. poskytne jinému badateli či zaměstnanci muzea
•    archivářka s předkládanými knihami či archiváliemi bude rovněž manipulovat s nasazenými gumovými rukavicemi

OSTATNÍ BADATELSKÉ NÁVŠTĚVY

Vyjma výše uvedených badatelských návštěv týkajících se archiválií a knihovny jsou badatelské návštěvy zakázány. Výjimku může povolit ředitel muzea.

OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁVŠTĚVY

Ostatní pracovní návštěvy v zázemí muzea (např. pracovní jednání s investory ohledně ZAV apod.) jsou povoleny za podmínky dodržení obecně platných předpisů (zakrývání úst a nosu, rozestupy aj.)

OŠETŘENÍ NANOTECHNOLOGIÍ

Veškeré plochy v muzeu, v Rodném bytě Bedřicha Smetany a v Portmoneu – Museu Josefa Váchala, kterých se běžně návštěvníci dotýkají, jsou preventivně dezinfikovány nanotechnologií s TiO2 s dlouhodobou účinností. Týká se to např. klik, zábradlí, návštěvnických toalet, výtahu, ovládacích prvků ve výstavě Retrogaming, dětského programu na výstavě Cirkus v Litomyšli, doprovodného programu ve stálé expozici muzea, který zůstal v provozu atd. Nejsou ošetřeny povrchy, kterých se návštěvníci běžně nedotýkají (ani nesmějí dotýkat), např. zdi, podlahy, vitríny, sbírkové předměty atd.

OŠETŘENÍ NANOTECHNOLOGIÍ NEZNAMENÁ, ŽE NENÍ POTŘEBNÉ DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH POVINNOSTÍ, ZÁSAD OSOBNÍ HYGIENY A PLATNÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR!!!

 

Vážení návštěvníci, dodržování výše uvedených opatření je zcela nezbytné.

Děkuji za pochopení.

René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook