Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Já jsem… Zdeněk Nejedlý
Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála

10. 11. 2018 - 10. 2. 2019

Městská galerie Litomyšl uspořádala ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., Národním archivem a Regionálním muzeem v Litomyšli výstavu o kontroverzní osobnosti litomyšlského rodáka Zdeňka Nejedlého (1878–1962).

Představí ho nejen jako univerzitního profesora, historika, hudeb­ního vědce a zastánce národních tradic 19. století, ale také jako sympatizanta komunistických idejí, Stalinova obdivovatele a posléze i člena československých poválečných vlád, spoluodpovědného za dění po únoru 1948.

Nejedlý patřil k vědecké elitě. Měl hluboký vztah k Litomyšli a stopy jeho práce se zde objevují od přelomu 19. a 20. století až do konce jeho života. Od roku 1978 je zde symbolicky přítomen prostřed­nictvím sochy, již mu k oslavě 100. výročí narození postavilo vedení města. Postoj k ní dnes rozděluje veřejnost stejně, jako ji štěpil vztah k Nejedlému v době, kdy žil.

Součástí výstavy, k níž vyjde doprovodná publikace, je i zpráva o tom, jak se Litomyšlané dodnes vypořá­dávají s odkazem tohoto muže.

Projekt je spolufinancován grantem Ministerstva kultury České republiky – Profesionální výtvarné umění, grantem Pardubického kraje – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji v roce 2018, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i. (v rámci Strategií AV21: výzkumný program Formy a funkce komunikace). Jeho dalšími sponzory jsou Dukor, s. r. o., Litomyšl, RNDr. Marie Kárská, daňový poradce, Strakov, MUDr. Vladimír Oliva, s. r. o., Litomyšl a Jan Vavřín – ARS Litomyšl.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook