Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Lidový nábytek na Litomyšlsku

26. 9. 2021 - 16. 1. 2022

Jako lidový nábytek lze obecně označit mobiliář vyráběný a určený pro venkovské a maloměstské uživatele, který vyhovoval jejich vkusu a potřebám. Dominantní výzdobnou technikou se stala malba. V českých zemích se vyvinula řada regionálních typů malovaného nábytku, které byly rozšířeny na různě velkých územích.

Jako litomyšlský je označován nábytek vyráběný v Litomyšli a širokém okolí čítajícím zhruba padesát vesnic. Zdejší malovaný nábytek svým estetickým zpracováním náleží k vrcholům českého lidového artefaktu.

Výstava představuje lidový nábytek užívaný na Litomyšlsku od 18. do poloviny 19. století, jeho vývoj i specifika jeho malířské výzdoby, která jej odlišuje od produkce v jiných regionech. K unikátním exemplářům v celorepublikovém kontextu náleží například malované moučné truhly či malované paravány. Veškeré vystavené předměty pocházejí z bohatých sbírek Regionálního muzea v Litomyšli.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 25. září ve 14 hodin v hlavní budově muzea.

Skříň má výzdobu typickou pro litomyšlský lidový nábytek v pozdní fázi jeho produkce, před polovinou 19. století.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook