Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Litomyšl a její tradice nevážně i vážně

20. 5. 2021

Kniha Jana Kapusty (1932–2011), litomyšlského kulturního a muzejního pracovníka, historika, hudebního vědce a publicisty, je souborem statí pojednávajících o kulturních tradicích Litomyšle, na jejichž kultivaci se autor po několik desetiletí intenzívně podílel.

Vedle syntetických studií s řadou podstatných informací zahrnuje také texty, jež jejich pisatel inzeroval jako nevážná hospodská vyprávění. I tato pojednání však obsahují mnoho cenných postřehů a vysoce přesahují rámec, který jim vymezil jejich původce.

Kapustova kniha, z níž čiší intimní vztah k městu a jeho životu, je v mnohém výjimečná. Na jedné straně je napsána se značnou erudicí, s velkým nadhledem a na vysoké literární úrovni, na straně druhé velmi čtivě a přívětivě zasvěcuje do tajů dávné i nedávné minulosti a může tak čtenáři napomoci k orientaci v současném spletitém dění (např. v problematice polistopadového přehodnocování dosud nedotknutelných kulturních a politických ikon apod.).

Autorem grafické úpravy knihy, kterou vydává Regionální muzeum v Litomyšli a nakladatelství Arbor vitae, je Jiří Lammel.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook