Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Mladočovské Jericho. Kolektivizace jedné vesnice

14. 9. 2021

Knižní vydání unikátního dobového svědectví mladočovského rolníka Jana Boštíka (1903–1981) zachycujícího průběh kolektivizace v jeho rodné obci a velký duchovní zápas o charakter české vesnice.

Text zprostředkovává poutavým, mnohdy až humorným způsobem životní realitu zemědělce 50. let. Podrobně zachycuje události bolestného přechodu od soukromého ke kolektivnímu způsobu hospodaření. Ukazuje naprostou bezmoc obyvatel východočeské vesničky před soustředěným tlakem státních orgánů, které za jakoukoli cenu usilují vybudovat jednotný model zemědělského života. V těchto aspektech má příběh obecnou platnost pro kolektivizační postup na celém území Československa.

Jde o brilantní anatomii jedné zkázy, která čtenáři nabízí jedinečnou možnost pocítit kolektivizaci na vlastní kůži. Originální literární ztvárnění dobývání vesnice „rudými apoštoly nového náboženství“ je inspirováno biblickým vyprávěním o dobývání Jericha izraelskými kmeny.

Autorem grafické úpravy knihy, kterou vydává Regionální muzeum v Litomyšli a nakladatelství Kodudek, je Pavel Hájek.

Publikace bude veřejnosti představena v neděli 3. října v 15 hodin v Klenutém sále litomyšlského Zámeckého pivovaru.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook