Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách

9. 5. 2019

Přednášku s promítáním a prezentaci nové knihy Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách v jednom bude mít v Regionálním muzeu v Litomyšli profesor Jiří Škabrada. Prozradí také, jak hledat nejstarší domy.

Novou rozsáhlou publikaci kolektivu více než dvaceti autorů, v jejichž čele stanul Jiří Škabrada a Zuzana Syrová-Anážová, tvoří katalog šestnácti domů a pěti stodol, seřazený podle stáří jednotlivých objektů. Nejstarší stavby doplňují další domy s archaickou prostorovou skladbou, jejichž stáří je mnohdy neznámé. Nechybí kapitola pojednávající o jednotlivých specifických typologických a konstrukčních znacích těchto staveb. Součástí statí o jednotlivých domech jsou rešerše písemných pramenů, konfrontace s dendrochronologickými daty a obrazová dokumentace s fotografiemi a barevně vyhodnocenými půdorysy, zachycujícími vývoj domů. Z nejbližšího okolí jsou zastoupené objekty např. z Trstěnice, Čisté, Benátek, Cerekvice nad Loučnou, Újezdce, Sedlišť nebo Vidlaté Seči. Všude tam najdete perly lidového stavitelství.

Využijte jedinečné příležitosti, že se náš kraj těmito stavbami nejen pyšní, ale také je nyní přibližuje široké veřejnosti.

Přednáškový sál muzea od 16 hodin.

Vstupné je 40 Kč, snížené 20 Kč.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook