Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Od masopustu do Velikonoc

4. 2. 2018 - 8. 4. 2018

Na začátku února začíná masopust, následován postním obdobím a Velikonocemi. O lidových a křesťanských tradicích spjatých s tímto časem se dozvíte z textů, fotografií, sbírkových předmětů a krátkých filmů Souboru lidových staveb Vysočina.

Výstava představuje současné masopustní masky ze Sebranic, historické masky z Trstěnice, vynášení Morany, tradici zdobení kraslic na Litomyšlsku, jednotlivé postní neděle a významné dny pašijového týdne. Obec Stradouň pro výstavu připravila rekonstrukci svého Jidáše. Patří mezi vesnice, jejichž vodění Jidáše je zapsáno na krajském i národním seznamu nemateriálních kulturních statků. Pozornost zaslouží malovaný pašijový betlém z Orlickoústecka.

Poprvé představí veřejnosti svou sbírku kraslic také Večeřovi z Litomyšle. Rodina Večeřových se věnuje reliéfnímu zdobení voskem, ale sbírá i kraslice zhotovené jinými technikami.

Vernisáž výstavy se uskuteční 3. února 2018 ve 14 hodin ve výstavních prostorách hlavní budovy. Těšit se můžete mimo jiné na vystoupení houslistky Jany Severové.

Masopust v Benátkách Vodění Jidáše ve Stradouni Vodění Jidáše ve Stradouni Kraslice Kraslice

 

Doprovodné programy pro školy, školky a školní družiny

Procházka výstavou

Formou komentované prohlídky s lektorem se děti, ale i dospělí, podrobněji seznámí s tradičními obyčeji masopustního a velikonočního období.

Pojetí prohlídky je vhodné pro dospělé i děti (bude přizpůsobeno věku návštěvníků).

Cílová skupina: Žáci mateřských, základních a středních škol, školní družiny, dospělí návštěvníci (skupiny).

Délka programu: Dle časových možností účastníků, 30–45 minut.

Termín: Prohlídky s lektorem si prosím rezervujte týden předem, bez lektora kdykoliv. Rezervaci preferujeme na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz nebo u průvodců na čísle 461 615 287.

Vstupné: MŠ zdarma, žáci a studenti na permanentky vstup zdarma, žáci a studenti bez předplacené permanentky dle běžného ceníku, učitelé zdarma, návštěvníci dle běžného ceníku.

 

Masopust držíme…

8.–9. únor 2018

Přijďte s námi slavit masopust – veselé období od Tří králů až do začátku postní doby na Popeleční středu – období plné bujarého veselí, karnevalů, maškarních bálů, dobrého jídla, zpěvu a taškařic. Původ masopustu – masa půstu, sahá až do 9. století. Ve výstavě a muzejním ateliéru se žáci seznámí s tímto původně pohanským zvykem a jeho tradicí. Dozvědí se, co jíst na „Tučný čtvrtek“, co dělat na „Masopustní úterý“, proč říkáme „na Popeleční středu“ a mnoho dalšího. Pod vedením muzejních lektorů si poté vytvoří masku na maškarní bál, čepici s papírovými růžemi nebo sladký vrkoč. Těšíme se na Vás. Dílny s velikonoční tématikou pro vás připravuje na měsíc březen.

Délka programu: max. 90 minut.

Cílová skupina: MŠ, 1.–5. třída ZŠ, školní družiny.

Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 nebo dle domluvy (např. hodiny výtvarné výchovy).

Vstupné: MŠ 10 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 20 Kč pouze za materiál; žáci a studenti škol bez předplacené permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva výstavy a lektor.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní.

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět; Člověk a společnost; Umění a kultura; Člověk a svět práce; Doplňující vzdělávací obory.

Rezervace programů u průvodců na čísle 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz. Změna programu vyhrazena!

Vrkoč Karnevalové masky

 

Veselé jarní tvoření

21.– 22. březen 2018

Jaro je pro mnohé nejkrásnějším obdobím roku. Příroda se probouzí do nového života a lidé si slavením velikonočních svátků připomínají památku umučení a zmrtvýchvstání Krista. Velikonoční zvyky i křesťanské tradice bychom rádi přiblížili žákům na našich dílnách. Jejich součástí tak bude povídání o jaru, čtení známých i méně známých velikonoční koled a říkanek, řemeslné a výtvarné tvoření. Letos budeme vyrábět Smrtholky či Morany, „tančit“ s folklórním souborem Heblata, tvořit zvykoslovné předměty a dekorace. Program navazuje na výstavu Od masopustu do Velikonoc.

Délka programu: max. 90 minut

Cílová skupina: MŠ, 1.–5. třída ZŠ, školní družiny

Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 nebo dle domluvy (např. hodiny výtvarné výchovy)

Vstupné: MŠ 20 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 30 Kč; žáci škol bez předplacené permanentky 50 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva výstavy a lektor

Provázanost s RVP: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas; Člověk a společnost; Umění a kultura – Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Doplňující vzdělávací obory

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní

Rezervace programů u průvodců na čísle 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, pokladna@rml.cz, kmoskova@rml.cz.

 

Doprovodný program pro veřejnost

Velikonoční dílny

sobota 24. března 2018

9.00 – 17.00 – zdobení kraslic s rodinou Večeřových, výroba pomlázek s Hankou Vrbicovou, barvení vajíček a výroba drobných předmětů s muzejními lektory (muzejní ateliér)

14.30 – hudební pásmo představující postní neděle v podání folklorního souboru Heblata při ZUŠ B. Smetany v Litomyšli (přednáškový sál, popř. u vstupu do muzea)

15.00 – vynášení Morany s folklorním souborem Heblata (obchůzka od muzea k Loučné a zpět)

Vstupné na dílnu je pro děti 20 Kč a pro dospělé 40 Kč. Ceny za tvoření dle materiálů.

Těšíme se na vás. Změna programu vyhrazena!

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook