Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Opravené muzeum se otevře veřejnosti 17. července

17. 7. 2014

Celková revitalizace litomyšlského muzea probíhala od léta 2012 podle projektu předního českého architekta Josefa Pleskota. K nejvýznamnějším změnám patří dvě přístavby k původní barokní budově. První z nich je suterénní objekt směrem do Jiráskovy ulice, který se zvnějšku projevuje velmi nenápadně, uvnitř ovšem skrývá zcela unikátní pozůstatky archeologicky odkryté cesty, hradby, brány a měšťanských domů ze 14.–17. století. Druhou přístavbou je originálně řešený vstupní objekt na boku muzea. Díky těmto přístavbám a přemístění většiny odborných pracovišť muzea do nedalekého zámeckého pivovaru se prostory přístupné návštěvníkům více než zdvojnásobily. Muzeum tak získalo dostatečné zázemí pro různé výstavní i nevýstavní prezentační a vzdělávací aktivity.

Smyslem celé revitalizace bylo více otevřít muzeum veřejnosti a vytvořit z něj místo poučení, relaxace a zábavy, místo, v němž je příjemné pobývat.

Brány muzea se veřejnosti poprvé otevřou ve čtvrtek 17. července. A na co se můžete těšit? Je to především nová stálá expozice věnovaná dějinám Litomyšle, dvě sezónní výstavy („Fenomén Boštík – Václav Boštík a jeho rodinní výtvarní souputníci z Ležákova mlýna v Horním Újezdu“ a „Retrogaming – počátky osobních počítačů u nás“) či kurz renesančního sgrafita. Nebude chybět ani letní dětská herna.

 

 Budova muzea

Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli se uskutečnila podle projektu architekta Josefa Pleskota, AP Atelier, Praha.

Generálním dodavatelem se stala firma PKS stavby a.s., Žďár na Sázavou.

Investorem revitalizace spolufinancované z prostředků Evropské unie byl Pardubický kraj.

 

Barokní budova muzea má dlouhou a bohatou historii, která je neodmyslitelně spjata s kulturními dějinami Litomyšle. Spolu se sousedním monumentálním kostelem byla postavena začátkem 18. století podle projektu Giovanni Battisty Alliprandiho jako sídlo piaristických škol. Piaristé zde poskytovali základní a středoškolské vzdělání, v 19. století tu působil i filozofický ústav. Studovaly a vyučovaly zde významné osobnosti své doby, právě tady se odehrává známá novela Filosofská historie od zdejšího profesora Aloise Jiráska. Gymnázium, tehdy již státní, se ve 20. letech 20. století přestěhovalo do novostavby za řekou a barokní budova byla adaptována pro potřeby litomyšlského muzea. Její zásadnější oprava se naposledy uskutečnila v 70. letech minulého století.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook