Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Pomezí Čech, Moravy a Slezska

11. 1. 2016

Regionální muzeum v Litomyšli vydalo již 16. svazek sborníku prací ze společenských a přírodních věd. K zakoupení je v litomyšlských knihkupectvích a ve foyer muzea.

Obsah:

ČLÁNKY
Milan Staněk: Počátky kolektivizace zemědělství na Litomyšlsku a její metody (1949–1953)
Simona Běťáková: Mikoláš Aleš a skupina figurálních kostelních maleb v okolí Litomyšle
Eva Vymětalová: Kaple sv. Josefa při kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
Martin Boštík: Astronomické tradice v Pardubickém kraji

MATERIÁLY
Pavel Kejval - Jan Mareček - Jana Němcová - Tereza Žďárová: Doklad existence řemesel ve středověkém městě Litomyšl (ZAV na Šantově nám. čp. 173)

NOVÁ LITERATURA
Jiří Křesťan: Případ Václava Talicha, K problému národní očisty a českého heroismu, Akropolis, Praha 2014. (Martin Boštík)
Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup (eds.): Husitské století, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014. (František Jirásko)

Více zde.

O zasílání poštou více zde.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook