Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Procházka výstavou Umění dráteníků kdysi a dnes

12. 3. 2016 - 15. 5. 2016

Formou komentované prohlídky s lektorem se děti podrobněji seznámí s uměním dráteníků kdysi a dnes. Zaměřeno na řemeslné a lidové tradice. Pojetí prohlídky je přizpůsobeno věku dětí.

Cílová skupina: žáci mateřských, základních a středních škol, školní družiny

Délka programu: dle časových možností účastníků 30 – 60 minut

Termín: dle objednání do 15. 5. 2016

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tématické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost-Člověk v dějinách, Modernizace společnosti, Moderní doba - obor Dějepis, Člověk a svět práce, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova.

Vstupné: děti MŠ zdarma, žáci a studenti na permanentky vstup zdarma, žáci a studenti bez předplacené permanentky dle běžného ceníku, učitelé zdarma

Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook