Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

S nitkou po Trstěnické stezce

22. 4. 2017 - 21. 10. 2017

Po projektu Archeologie s příběhem jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou Litomyšl připravili pro prarodiče a vnoučata další mezigenerační vzdělávací projekt.

Důraz je kladen na společný prožitek a vzájemnou spolupráci v rodinných týmech. Tentokrát se zaměříme na bližší seznámení s tradičními textilními řemesly regionu. Teoretická část bude věnována historii řemesel v kraji i jednotlivých rodinách a praktická část bude zaměřena na tkaní a barvení konkrétního výrobku. Na projektu s Regionálním muzeum v Litomyšli a Městskou knihovnou Litomyšl spolupracují také dobrovolníci z řad seniorů a studentů.

 

Časový harmonogram projektu:

 

Sobota 22. 4. 2017, 9–13 hod.

Seznámení s náplní všech setkání a návštěva modrotiskové dílny v Olešnici manželů Danzingerových – Městská knihovna v Litomyšli.

 

Sobota 27. 5. 2017, 9–13 hod.

Seznámení s historií předení, tkaní, přípravou příze, tkacími rámy, dalšími nástroji určenými ke tkaní, různými druhy látek, utkanými výrobky… – Regionální muzeum v Litomyšli.

 

Sobota 17. 6. 2017, 9–13 hod. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO

NÁHRADNÍ TERMÍN: sobota 29. 7. 2017, 9–13 hod.

POZOR PROGRAM PROHOZEN S DÍLNOU 9. 9.!

Praktická dílna – tkalci – Regionální muzeum v Litomyšli.

 

Sobota 9. 9. 2017, 9–13 hod. POZOR PROGRAM PROHOZEN S DÍLNOU 29. 7.!

Praktická dílna – barvíři. Potisk plátna rezervou – modrotisk – Regionální muzeum v Litomyšli.

 

Sobota 14. 10. 2017, 9–13 hod.

Dokončení výrobků – Regionální muzeum v Litomyšli.

 

Sobota 21. 10. 2017 – Tajný výlet na závěr    

 

Kontakty:

Renata Kmošková, Regionální muzeum v Litomyšli, kmoskova@rml.cz

Iva Pekníková a Romana Dubjáková, Městská knihovna Litomyšl, peknikova@knihovna.litomysl.cz,

dubjakova@knihovna.litomysl.cz

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook