Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Slavností uložení Velkých dějin zemí Koruny české

3. 10. 2015

Nakladatelství Paseka, které sídlí v Praze a v Litomyšli, dokončilo v minulém roce (po patnácti letech) vydávání Velkých dějin zemí Koruny české. Edice obsahuje 15 dílů v 19 svazcích, 13 628 stran, 2819 obrázků a 161 map.

Jedná se o monumentální dílo české historiografie, které prezentuje české dějiny od počátků do roku 1945. Dosud nikdy – počínaje Františkem Palackým – se nepodařilo vydat rozsáhlé dějiny našich zemí od pravěku do moderní doby. Velké dějiny ocenil kardinál Dominik Duka zlatou Svatovojtěšskou medailí Arcibiskupství pražského.

Všech devatenáct svazků bude pro příští generace uloženo ve zvláštní schránce v prostorách litomyšlského muzea. Slavnostní akt proběhne v sobotu 3. října ve 20 hodin za účasti zástupců nakladatelství, města i přátel nedávno zesnulého Ladislava Horáčka, duchovního otce tohoto dějepiseckého počinu a majitele nakladatelství Paseka.

Akce je součástí celoměstského projektu oslav Světového dne architektury ve dnech 2.–4. října 2015, v Litomyšli již tradičně nazvaného ArchiMyšl. Tématem letošní ArchiMyšle jsou veřejné prostory a rovněž vzpomínka na Ladislava Horáčka, který před dvaceti lety přivedl do Litomyšle prvního pražského architekta. Celý víkend si můžete užívat několika výstav, diskusí, komentovaných prohlídek moderní architektury i doprovodných kulturních akcí. Kompletní program a bližší informace naleznete na webových stránkách města Litomyšle nebo na facebooku ArchiMyšle.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook