Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Veselé jarní tvoření

16. 3. 2016 - 18. 3. 2016

Součástí dílen bude krátké povídaní k velikonočním zvykům a jaru, čtení známých i méně známých velikonoční koled a říkanek, řemeslné a výtvarné tvoření.

A co žáci v muzeu prožijí a vytvoří? Malované skleněné prysky, jarní či velikonoční zvykoslovné dekorace a také zhlédnou vystoupení folklórního souboru Heblata spojené s vynášením Morany. Společně také navštívíme výstavu Umění dráteníku kdysi a dnes se zaměřením na velikonoční a jarní dekorace z drátů. Vše pod vedením studentů a učitelů Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli, folklorního souboru Heblata a lektorů z muzea. Změna programu vyhrazena!

Termín: 16. – 18. 3. 2016

Délka programu: 90 minut

Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00 nebo dle domluvy

Vstupné: Žáci mateřských škol 10 Kč; žáci a studenti škol s předplacenou permanentkou 20 Kč pouze za materiál; žáci a studenti škol bez předplacené permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva výstavy a lektor.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tématické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost-Člověk v dějinách, Modernizace společnosti, Moderní doba – obor Dějepis, Člověk a svět práce, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova.

Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook