Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Veselé jarní tvoření

6. 4. 2017 - 7. 4. 2017

Jaro je pro mnohé nejkrásnějším obdobím roku. Příroda se probouzí do nového života a lidé si slavením velikonočních svátků připomínají památku umučení a zmrtvýchvstání Krista. Velikonoční zvyky i křesťanské tradice bychom rádi přiblížili žákům na našich dílnách.

Jejich součástí tak bude povídání o jaru, čtení známých i méně známých velikonoční koled a říkanek, řemeslné a výtvarné tvoření. Letos budeme vyrábět jarní zvykoslovné dekorace, Smrtholky či Morany a „tančit“ s folklórním souborem Heblata při ZUŠ B. Smetany v Litomyšli. Dále se na Vás těší studenti Zahradnické a technické školy v Litomyšli a muzejní lektoři.

Termín: 6.–7. 4. 2017

Délka programu: max. 90 minut

Cílová skupina: MŠ, 1.–5. třída ZŠ, školní družiny

Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 nebo dle domluvy (např. hodiny výtvarné výchovy)

Vstupné skupiny: MŠ 10 Kč; žáci škol s předplacenou permanentkou 20 Kč; žáci škol bez předplacené permanentky 40 Kč; učitelé zdarma; v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření, návštěva výstavy a lektor

Provázanost s RVP: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas; Člověk a společnost; Umění a kultura – Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Doplňující vzdělávací obory

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Kompetence k řešení problémů; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a personální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní

Rezervace programů u průvodců na čísle 461 615 287 nebo na e-mail: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.


Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook