Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Vyšel nový svazek sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska

14. 1. 2010

Sborník prací ze společenských a přírodních věd se dočkal jubilejního 10 svazku.

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 10

kolektiv autorů

ČLÁNKY

Milan Skřivánek: Dějepisectví východních Čech od konce 18. století do poloviny 19. století

Zuzana Brestová: Raná tvorba Václava Boštíka

Martin Boštík: Vznik a působení Koordinačního výboru Občanského fóra okresu Svitavy (listopad 1989 - únor 1990)

MATERIÁLY

Oldřich Pakosta: K symbolice města Litomyšle

Stanislav Konečný: Císařské manévry v okolí Litomyšle v roce 1889

SDĚLENÍ

Jiří Slavík: Sto let litomyšlského soupisu památek

Max Olšan: Oslavy 700 let města Litomyšle v roce 1959

vydalo RML ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

Litomyšl 2009
339 stran
ISBN 978-80-904064-2-1

cena 100,- Kč

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook