Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Vyšel nový svazek sborníku POMEZÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

18. 1. 2011

Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli vydalo již 11. svazek sborníku prací ze společenských a přírodních věd.

ČLÁNKY
Ivo Kořán, Herese a sochařství východních Čech v 18. století
Jiří Luňáček, Hlavní vojenská nemocnice v Jevíčku za napoleonských válek
Jarmila Šťastná, Kuchařské knihy Magdalény Dobromily Rettigové
Václav Nájemník, Zdeněk Nejedlý a Václav Drbohlav
Martin Boštík, Litomyšlské šlépěje Zdeňka Matěje Kuděje

MATERIÁLY
Martin Hrubeš - Michal Severa - David Vích, Archeologické nálezy v okolí Nových Hradů
Pavel Novák - Jan Roleček, Fytogeografická charakteristika Litomyšlska
Jan Klimeš, Počasí a podnebí ve východních Čechách
 
SDĚLENÍ
Petr Chaloupka, Sbírka sfragistiky Regionálního muzea v Litomyšli

NOVÁ LITERATURA
Vladimír Velešík, Výběrová bibliografie Svitav a svitavské oblasti za léta 2006-2010 s dodatky za rok 2005

více informací viz PUBLIKACE

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook