Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Výstava JEZUITÉ V NOVÉM SVĚTĚ. JEZUITÉ Z ČESKÉ PROVINCIE V MEXIKU 17.-18.STOLETÍ

21. 8. 2008 - 18. 9. 2008

Výstava se prostřednictvím originálních dobových dokumentů, předmětů hmotné kultury i fotografií přímo z terénu snaží přiblížit zájemcům poměrně málo známou oblast českých dějin a je skromným holdem nezapomenutelného díla našich krajanů v oblasti architektury, medicíny, historie, antropologie a lingvistiky, jež v mnoha ohledech přetrvalo do dnešních dnů. Ani dávno po jejich smrti dobré dílo nezaniklo žije svým vlastním životem dodnes.
Výstavu připravil etnolog a hispanista doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Srdci Evropy - za něž můžeme s trochou nadsázky považovat naši zemi - tak vzdálené Mexiko je zemí nevšedních přírodních krás a bohaté fascinující kultury, jejíž věk se počítá na tisíciletí. Mexická kultura - ač od nás geograficky nesmírně vzdálená - má s námi více společného, než si dokážeme běžně uvědomit. Češi začali vnímat Mexiko, tehdy ještě pod zkomoleným názvem aztéckého hlavního města Temixtytam již od poloviny 16. století.
   Jednu z nejzajímavějších kapitol dějin česko-mexických kulturních vztahů představuje činnost jezuitských misionářů v Novém Španělsku (historické území přesahující rozlohu dnešního Mexika) v 17. – 18. století. Více než tři desítky našich krajanů působících nejen ve velkých městech (Ciudad de México, Puebla apod.), ale také na misiích v nehostinné pouštní oblasti Dolní Kalifornie vryly svou nesmazatelnou pečeť do dějin mexické kultury.

 Týmž způsobem k jezuitům jen přátelsky se míti, a poněvadž oni do všeho světa přístup mají, je získati hleděti. Získáme-li je, svět získáme. – Sic my sami, kde lidí nabereme. 
Jan Amos Komenský Clamores Eliae  (Eliášovy výkřiky).

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook