Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Výstava SOKOL V HISTORII LITOMYŠLE

17. 10. 2009 - 8. 11. 2009

Sokol se stal nejvýznamnější tělovýchovnou organizací v dějinách Čech a Moravy. Jeho vliv zasahoval rovněž do oblasti politické i kulturní, a nejinak tomu bylo i v Litomyšli. Výstava připomene uplynulých téměř 140 let působení Sokola v našem městě.

První český měšťanský spolek Sokol byl založen v Praze 16. února 1862 z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Vznikl jako jeden z prvních novodobých spolků a jeho vznikem vstoupila do naší novodobé společnosti doposud téměř neexistující tělesná kultura. Sokol se ovšem od počátku profiloval nejen jako spolek tělocvičný, nýbrž zasahoval do společenského života jako subjekt kulturní a politický, později i branný.
Záhy po založení Sokola v Praze se myšlenky Tyršovy a Fügnerovi šířily na venkov. V Litomyšli byl ještě v roce 1862 založen německo-český tělocvičný spolek, neměl ovšem dlouhého trvání. Až v roce 1869 se uskutečnila v hospodě na Karlově schůzka svolaná za účelem přípravy založení místní organizace Sokola. Od této události uplynulo letos 140 let. Ustavující valná hromada se konala 17. července 1870, prvním starostou jednoty byl zvolen Josef Buchtele.

 

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook