Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Výstava ŽIJÍ S NÁMI … PŘÍRODA VE MĚSTĚ LITOMYŠLI

4. 3. 2007 - 22. 4. 2007

Výstava připravená ve spolupráci s Městem Litomyšl, Domem dětí a mládeže Litomyšl a Střední školou zahradnickou Litomyšl.

Výstava připravená ve spolupráci s Městem Litomyšl, Domem dětí a mládeže Litomyšl a Střední školou zahradnickou Litomyšl.

Expozice pojednává o přírodě ve městě Litomyšli z několika různých pohledů. Návštěvník se seznámí s místními botanickými a zoologickými poměry i s jednotlivými rostlinami a živočichy, s nimiž se ve městě může setkat. Vedle toho je prezentována širší problematika městské zeleně na veřejných prostranstvích a některé realizované i připravované projekty. Představena je rovněž činnost Střední školy zahradnické Litomyšl a Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.

Doprovodný program v rámci Dne Země:

čtvrtek 22. března - 17.00 hod.

Žijí s námi - Beseda s prom. biologem Luborem Urbánkem, ředitelem DDM Litomyšl, na téma problémy soužití člověka s živočichy v lidských sídlech a obydlích (netopýři v panelácích, motýlci a brouci v bytech, kuna na náměstí, potkani, kavky aj.).
místo konání: prostory muzea

čtvrtek 19. dubna

od 10.00 hod. Jak se ošetřují stromy - Praktická ukázka práce stromolezce v koruně stromu s odborným komentářem.

místo konání: Jiráskova ulice naproti budově muzea

celý den Tvorba herbáře - Ukázka herbářů s možností zapojení návštěvníků do tvorby vlastního herbáře. Po celý den bude vystaven i proslulý Mathioliho herbář z roku 1546 ze sbírek muzea.

neděle 22. dubna - 14 hodin

Výsadba nové lípy na místě její nedávno skácené předchůdkyně, jejíž kmen si můžete prohlédnou před budovou muzea.

místo konání: Zámecká ulice

Prohlídka výstavy s výkladem prom. biologa L. Urbánka pro školy a organizované skupiny - pouze pro předem ohlášené skupiny od 15. března do 13. dubna - úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod. (možno domluvit i mimo termíny). Kontaktujte L. Urbánka na tel. 604 824 652. Výklad bude přizpůsoben věku a zájmu návštěvníků

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook