Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Výtvarná soutěž

10. 2. 2019 - 5. 5. 2019

Milý kreslíři, připravili jsme pro tebe soutěž o nejhezčí obrázky s tématy z doby římské.

Jejím prostřednictvím ti chceme ještě více přiblížit život Germánů na našem území, který v mnoha ohledech ovlivňovalo římské impérium. Jako téma soutěže jsme proto zvolili Den či život v době římské. To, jak se lidé oblékali, jak válčili, jaká řemesla znali, čím se bavili apod. Inspirací k malbě ti bude výstava plná zajímavých podnětů.

 

A o co můžeš soutěžit?

O drobné ceny, volné vstupenky do muzea, knihy nebo třeba den strávený s archeologem při práci v terénu či jeho laboratoři.

Ke každému obrázku nezapomeň vyplnit přihlášku do soutěže, kterou odevzdej na pokladně. Jinak nemůže být tvůj obrázek do soutěže zařazen.

 

Podmínky výtvarné soutěže

Soutěžní práci vždy na zadní straně označ následujícími údaji: jméno a příjmení, věk a název práce.

Ke svojí práci odevzdej na pokladně muzea vyplněnou přihlášku s kontaktní adresou a podpisem zákonných zástupců, kteří souhlasí se zpracováním osobních údajů a s podmínkami soutěže. Bez řádně vyplněné přihlášky nebude tvoje práce zařazena do soutěže.

 

Termín soutěže: 10. únor – 5. květen 2019

 

Kategorie

Děti od 3 do 7 let

Děti od 8 do 10 let

Děti od 11 do 15 let

 

Technika: kresba či malba formát A4 nebo A3

 

Přilášku si můžete stáhnout zde.

Obrázky můžeš zanechat přímo na výstavě nebo pokladně při návštěvě muzea nebo je donést na pokladnu kdykoliv dle běžné otevírací doby. Dále je můžeš také zaslat poštou na adresu Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

s heslem „Soutěž“. Práce došlé po termínu uzávěrky nebo nesplňující podmínky (chybějící přihláška) nebudou zařazeny do soutěže.

Muzeum si vyhrazuje právo vystavit soutěžní práce v budově muzea, na internetových stránkách, muzejním facebooku a za účelem propagace, a to včetně jmen výherců. Osobní údaje (adresa apod.) slouží pouze pro potřeby muzea v souladu s GDPR.

 

Vyhodnocení soutěže

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 11. května 2019 v muzeu a na www.rml.cz. Výherci budou o svojí výhře informováni na kontaktní adrese, kterou si poté vyzvednou na pokladně muzea. Výhry nevyzvednuté do 11. června 2019 propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vymáhat právní cestou.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook